Tin tức

Thiết kế web theo tiêu chuẩn

06/02/2013

Các tiêu chuẩn web làm cho phát triển web dễ dàng hơn.

World Wide Web Consortium (W3C) tạo ra các tiêu chuẩn web.

Tại sao lại nên thiết kế Web theo tiêu chuẩn?

Để làm cho
Internet trở thành một nơi tốt hơn, cho cả các nhà phát triển và khách truy cập internet, điều quan trọng là cả hai đối tượng là người duyệt web và các nhà phát triển web đều theo các tiêu chuẩn Web.

Khi các nhà phát
triển tuân thủ theo các tiêu chuẩn web, phát triển rất đơn giản, vì nó dễ dàng hơn cho một nhà phát triển khác hiểu đượcnguồn.

Sử dụng các chuẩn Web sẽ đảm bảo rằng tất cả các trình duyệt sẽ hiển thị trang web của bạn
nuột nà, mà không cần tốn thời gian viết lại.

Các trang web phù hợp với tiêu chuẩn dễ dàng hơn cho các công cụ tìm kiếm để truy cập và
index, dễ dàng hơn để chuyển đổi sang các định dạng khác, và dễ dàng hơn để truy cập với mã chương trình (như JavaScript và DOM).

Mẹo: Luôn xác nhận trang web của bạn với một dịch vụ xác nhận. Xác nhận giữ tài liệu của bạn theo các tiêu chuẩn, và không có lỗi.

Khả năng tiếp cận

Tiếp cận là một phần quan trọng của tiêu chuẩn HTML.

Các tiêu chuẩn web làm cho nó dễ dàng hơn cho người khuyết tật sử dụng web.

Người khiếm thị có thể sử dụng các chương trình để đọc các trang Web cho họ. Những người có mắt nhìn kém có thể sắp xếp lại phóng to các trang web tiêu chuẩn.

Giới thiệu về W3C - World Wide Web Consortium

W3C tạo ra và duy trì các tiêu chuẩn web.

Tim Berners-Lee, người phát minh của giám đốc World Wide Web và là người sáng lập của tập đoàn World Wide Web:

"Giấc mơ đằng sau trang web của một không gian thông tin phổ biến chúng ta giao tiếp bằng cách chia sẻ thông tin."

World Web Consortium Wide (W3C), được thành lập vào năm 1994, là một tập đoàn quốc tế dành riêng cho "dẫn đầu các trang web tiềm năng của mình", mà nó phát triển thông số kỹ thuật, hướng dẫn, phần mềm, và các công cụ.

    W3C viết tắtcủa World Wide Web Consortium
    W3C đã được
thành lập trong tháng 10 năm 1994
    W3C được tạo ra bởi Tim Berners-Lee, người phát minh ra Web
    W3C được tổ chức như một tổ chức thànhviên
    W3C đang làm việc để Chuẩn
hóa Web
    W3C tạo ra và duy trì tiêu chuẩn WWW
    Tiêu chuẩn W3C được gọi khuyến nghị của W3C

Khi các nhà phát triển, đặc biệt khi tạo ra các trang web giáo dục, chúng tôi có thể giúp biến giấc mơ này thành hiện thực. Các tiêu chuẩn W3C quan trọng nhất là:

    HTML
    CSS
    XML
    XSL
    DOM