Tin tức

Thiết kế bìa sách kiểu typography

03/06/2013

Nếu bạn đang bị bí trong việc tìm ý tưởng để thiết kế bìa sách, typography sẽ là một ý hay. Hãy thử xem bộ sưu tập của Web Design về bìa sách thiết kế dạng Typography đầy sáng tạo và ấn tượng nhé.

Fall in love, stay in love

typographic book covers

Filmmaking book cover

typographic book covers

A Guide to English Schools

typographic book covers

What Do You Care What Other People Think

typographic book covers

Always & Forever

typographic book covers

BFI Film Classics - Book cover Design

typographic book covers

Typographic cook cover design by David Pearson

typographic book covers

Book Poster Project

typographic book covers

The Man Who Was Thursday

typographic book covers

Eight Weeks of Bruce

typographic book covers

We Must Not Slump In Dejection Or Shut Ourselves Away

typographic book covers

Then We Came to the End: A Novel

typographic book covers

The Baseball Codes

typographic book covers

Thinking With Type by Ellen Lupton

typographic book covers

The Spy Who Loves Me

typographic book covers

long Long Time Ago

typographic book covers

On Fishing

typographic book covers

typographic book covers

typographic book covers

The End of Christianity B&H Academic

typographic book covers

Spoon Fed Riverhead

typographic book covers

Love Finds You in Victory Heights

typographic book covers

The Love Dare: Day by Day

typographic book covers

Love is a Verb Bethany House

typographic book covers

Forgotten God David C. Cook

typographic book covers

The Main Title - The Authors Name

typographic book covers

Robinson Crusoe

typographic book covers

Eat, Pray, Love

typographic book covers

Web Design