Tin tức

Cảm hứng thiết kế logo chủ đề trẻ em

18/04/2013

Để thiết kế logo chủ đề trẻ em, chúng tôi khuyến nghị các bạn nên sử dụng gam màu sáng, như màu cam, vàng, đỏ, hồng, và xanh lá, xanh dương. Logo với gam màu sáng sẽ thu hút nhiều khách hàng cho bạn hơn. Những hình ảnh thú vị và dễ thương như các hình hoạt họa, hoa lá, động vật sẽ giúp nhãn hiệu của bạn thêm hấp dẫn. Bài viết này sẽ giới thiệu bộ sưu tập 40 mẫu "baby logo" đẹp để tạo cảm hứng thiết kế cho bạn. Những mẫu logo được chúng tôi đánh giá cao là Hey Baby, Moppets, Mony’s Nappies, Bafowo, ShoulderRide, Allobebe và FirstToy.

Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em
Thiết kế logo trẻ em

Webneel