Tư vấn Domain

Thủ tục đăng ký tên miền và Giấy phép hoạt động Website

Thủ tục đăng ký tên miền và Giấy phép hoạt động Website

Tư vấn Domain - 02/11/2012

Tên miền là một phần không thể thiếu của website, việc đăng ký được một tên miền ngắn gọn, mang tính truyền tải nội dung sẽ giúp cho website của bạn nhanh chóng được người truy cập internet đón nhận.

chi tiết »

Thế giới Internet có thêm tên miền .sex và .porn

Thế giới Internet có thêm tên miền .sex và .porn

Tư vấn Domain - 02/06/2012

ICM Registry, công ty chịu trách nhiệm quản lý domain nhạy cảm .xxx, đã triển khai thêm ba hệ thống tên miền mới dành cho các website có nội dung "người lớn".

chi tiết »

Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền ".vn" không bắt buộc phải có trang web

Tư vấn Domain - 01/06/2012

Một trong rất nhiều điểm mới của Thông tư 09 về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet là: không bắt buộc khi đăng ký tên miền xong trong thời hạn quy định phải có trang web hoạt động.

chi tiết »

Ý nghĩa đuôi tên miền

Ý nghĩa đuôi tên miền

Tư vấn Domain - 01/06/2012

Tên miền (Domain) - là để xác định một địa chỉ website duy nhất trên Internet. Tên miền thường được chia thành 02 loại. Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia.

chi tiết »

Tiêu chí đặt tên miền

Tiêu chí đặt tên miền

Tư vấn Domain - 01/06/2012

Mặc dù không có quy tắc nào dưới đây là tuyệt đối, nhưng nó sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc chọn lựa tên miền cho bạn

chi tiết »

Bảo mật thông tin chủ thể

Bảo mật thông tin chủ thể

Tư vấn Domain - 23/05/2012

Khi bạn đăng ký một tên miền với nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của bạn (chẳng hạn như tên, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ Email). Thông tin này trở nên sẵn có cho bất cứ ...

chi tiết »

Quản lý tên miền

Quản lý tên miền

Tư vấn Domain - 21/05/2012

Chủ thể đăng ký tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không ...

chi tiết »