Tin tức

Top 10 kỹ năng nghề nghiệp cho nhà thiết kế web (P1)

03/12/2012

Dù bạn vừa mới bắt đầu công việc như một nhà thiết kế web hay là một nhà phát triển website hay đang cố gắng để trở thành một trong số họ thì sẽ có những kỹ năng cần thiết để bạn có thể thành công. Danh sách sau đây là tập hợp những kỹ năng công nghệ bạn cần để có thể trở thành nhà thiết kế website tốt.1. HTML

HTML rất quan trọng khi thiết kế website hoặc phát triển website. HTML sẽ cung cấp cho bạn hiểu một website hoạt động như thế nào và làm thế nào để những thiết kế của bạn hiệu quả hơn.

2. CSS

Sau HTML, CSS là một ngôn ngữ quan trọng trong thiết kế website. Nó là sức mạnh của thiết kế và nó xác định một trang web sẽ trông như thế nào.

CSS là công cụ bắt buộc trong thiết kế web. Nếu bạn khong biết CSS, bạn sẽ không thể cắt các cạnh của website trong thiết kế. CSS rất hữu ích cho các nhà phát triển website nhưng nó không quan trọng. Nhà phát triển website biết CSS có thể làm cho các ứng dụng của họ tương tác tốt hơn với thiết kế web.

3. Cảm nhận thiết kế

Có một cảm nhận tốt về thiết kế rất quan trọng đối với nhà thiết kế website. Không chỉ cảm nhận được những màu sắc bạn thích, bạn nên nhận thức được những quy tắc thiết kế website cơ bản.

Nhà thiết kế web phải biết thiết kế. Những nhà phát triển web thì không cần kỹ năng này, trừ khi học làm việc tự do4. JavaScript và Ajax

JavaScript là yếu tố đầu tiên cơ bản của một website và những nhà phát triển website nên học nó trước khi học bất kỳ một ngôn ngữ nào khác. Đầu tiên bạn phải hiểu JavaScript kết nối với website của bạn như thế nào, sau đó bạn có thể mở rộng các ứng dụng và tạo ra các web Ajax.
Các nhà thiết kế website không cần học JavaScript nhưng các nhà phát triển web thì nên học nó.

5. PHP, ASP, Java, Perl hoặc C+
+

Khi lập trình trang web với những ngôn ngữ bạn sử dụng, có rất nhiều lựa chọn nhưng phía trên là một số những ngôn ngữ phổ biến nhất và được tìm kiếm nhiều nhất. Trong đó PHP là ngôn ngữ đứng đầu. Nếu bạn chỉ được phép chọn lựa một ngôn ngữ để học, nó phải là PHP.
Những nhà thiết kế website không cần học ngôn ngữ lập trình. Nhưng nhà phát triển website phải học ít nhất một và bạn càng biết nhiều, cơ hội nghề nghiệp càng mở rộng cho bạn.