Tin tức

Tìm kiếm gì ở một nhà thiết kế website

07/12/2012

Nếu bạn đang xây dựng một website hay là muốn cập nhật website đang tồn tại và bạn quyết định thuê một nhà thiết kế website để giúp bạn có thể thực hiện việc này. Có hàng ngàn nhà thiết kế web. Nhưng làm thế nào để chọn được một nhà thiết kế web tốt hơn giữa những nhà thiết kế website khác?

Kinh nghiệm không phải là tất cả

Hầu hết mọi người sẽ nói cho bạn biết tầm quan trọng của kinh nghiệm. Một nhà thiết kế website không có nhiều kinh nghiệm, mọi người sẽ nói với bạn rằng, không thể cung cấp cho bạn những chất lượng cái mà những nhà thiết kế website có kinh nghiệm có thể làm. Tôi không đồng ý với việc này. Trong khi kinh nghiệm có thể hữu ích, nó có thể là mặt hạn chế. chỉ bởi vì những nhà thiết kế website ít kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc họ không thể xây dựng một trang web tốt cho bạn.Trước khi bạn quyết định bao nhiêu site họ xây dựng hoặc họ kinh doanh bao lâu, hãy nghĩ về những điều này:

-         Rất nhiều nhà thiết kế website bị mắc kẹt trong những thói quen của họ và có thể không sẵn sàng cung cấp cho bạn những website hiện đại .

-         Nhà thiết kế trẻ tuổi có thể có được những bằng cấp nhất định về thiết kế web. Điều này không thực sự quan trọng, nó không nói cho bạn biết, người này có kiến thức học thuật hay chỉ là một nhà thiết kế web chỉ qua khả năng thực hành.

 

Chú ý:  Nếu một nhà thiết kế website nói rằng họ đã xây dựng website từ năm 1995, chắc chắn là họ đang phóng đại. Khi tôi bắt đầu làm web năm 1995, rất rất ít người nghe nói đến webiste. Vào thời điểm đó, tôi đang làm việc cho một công ty Internet, đó là lý do duy nhất tôi tham gia vào nó.

 

Hãy hỏi danh mục đầu tư của họ

Trong khi kinh nghiệm có thể không quan trọng, nhưng có một danh mục đầu tư tốt là yếu tố cần lưu tâm. Hỏi để xem danh mục đầu tư online sẽ giúp bạn có thẻ biết được những website mà họ xây dựng hoạt động như thế nào. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang tìm kiếm một nhà thiết kế website để xây dựng bất kỳ loại tương tác nào cho website của bạn.

 

Một số người sẽ nói cho bạn rằng một số trang web cá nhân của những nhà thiết kế website tiềm năng sẽ đo lường được nhà thiết kế website đó tốt như thế nào. Tôi không đồng ý với điều này. Trong khi tôi nghĩ, có một website kinh doanh tốt là quan trọng. Tôi không nghĩ đó là một chỉ số tốt để chỉ ra rằng họ có thể thiết kế website của bạn tốt như thế nào. Hầu hết những nhà thiết kế website thiết kế web riêng của họ khi họ không làm việc dựa trên việc trả lương. Và nếu họ có hàng tấn thời gian để thay đổi site kinh doanh của họ, sau đó họ không có nhiều kinh nghiệm, có phải không? Nhưng họ có thể có những danh mục tốt. Vì vậy bạn phải tự đánh giá điều này.

 

Họ có hoặc cung cấp được những kỹ năng gì

 

Để đánh giá điều này từ một nhà thiết kế website, bạn cần phải biết bạn cần gì cho website của bạn. Điều này có thể rất khó khăn. Nhưng một vài kỹ năng họ nên biết bao gồm:

-         HTML

-         CSS

-         JavaScript

Cách tốt nhất để đánh giá là hãy yêu cầu họ.