Tin tức

Lịch sử và sự phát triển của thiết kế website

03/12/2012

Thiết kế website bao gồm rất nhiều các kỹ năng khác nhau từ quá trình thiết kế cho đến vấn đề bảo trì website. Những sự khác nhau trong thiết kế web gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện, sáng chế bao gồm mã hóa các tiêu chuẩn, phần mềm độc quyền, trải nghiệm người sử dụng và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Thuật ngữ thiết kế website thường được sử dụng để mô tả các quá trình thiết kế liên quan đến những thiết kế ban đầu của website gồm cả đánh dấu văn bản.Lịch sử (1988-2001)
Mặc dù mới xuất hiện gần đây, thiết kế web có liên quan mật thiết với thiết kế đồ họa. Bởi internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người, nhưng thật khó có thể tưởng tượng được rằng internet mà không có thiết kế đồ họa, không có những hình thức khác nhau của nền, nhạc và kiểu chữ.

Sự bắt đầu của web và thiết kế website
Năm 1989, trong khi làm việc tại CERN Tim Berners-Lee đã đề xuất để tạo ra một dư án siêu văn bản toàn cầu, mà sau này được gọi là World Wide Web . Trong suốt 1991 đến 1993, World Wide Web đã ra đời. Các trang văn bản chỉ có thể được xem bằng cách sử dụng một trình duyệt dòng với chế độ đơn giản. Năm 1993, Marc Andreessen và Eric Bina, tạo ra trình duyệt Mosaic. W3C đã được tạo ra trong tháng 10 năm 1994, để "dẫn World Wide Web đến tiềm năng của mình bằng cách phát triển các giao thức phổ biến nhằm thúc đẩy quá trình tiến hóa của nó và đảm bảo khả năng tương tác của nó".

Trong những năm 1996 đến 1999, cuộc chiến trình duyệt giữa Microsoft và Netscape đã dẫn đến những sáng tạo tích cực và giúp cho việc thiết kế website phát triển với tốc độ nhanh chóng.

Sự phát triển của thiết kế website
Năm 1996, Microsoft phát hành trình duyệt đầu tiên tranh của mình, đã được hoàn tất với các tính năng và các thẻ riêng của nó. Nó cũng là trình duyệt đầu tiên hỗ trợ các phong cách trang, đánh dấu HTML cho bảng ban đầu được dành để hiển thị dữ liệu dạng bảng. Tuy nhiên các nhà thiết kế web nhanh chóng nhận ra tiềm năng của việc sử dụng bảng HTML để tạo, phức tạp, bố trí nhiều cột không thể thực. Các trang web HTML được giới hạn trong các tùy chọn thiết kế của họ, thậm chí nhiều hơn như vậy với các phiên bản trước của HTML.

Để tạo ra các thiết kế phức tạp, nhiều nhà thiết kế website có sử dụng cấu trúc bảng phức tạp hoặc thậm chí sử dụng trống spacer GIF. CSS đã được giới thiệu vào tháng 12 năm 1996 bởi W3C để hỗ trợ trình bày và bố trí. Năm 1996 Flash (ban đầu được gọi là FutureSplash) đã được phát triển. Vào thời điểm đó, nó là một công cụ bố trí rất đơn giản, cơ bản và một dòng thời gian, nhưng nó cho phép các nhà thiết kế website vượt qua điểm của HTML vào thời điểm đó. Nó đã tiến triển thể rất mạnh mẽ, cho phép phát triển các trang web với tốc độ nhanh chóng.