Tin tức

Joomla Plugin là gì?

26/10/2012

Joomla Plugin là một trong các thành phần mở rộng của thiết kế web Joomla! nhằm giúp thực hiện một cách tự động công việc cụ thể. Chẳng hạn như:

plugin.manager
Menu quản lý Joomla Plugin từ trang quản trị thiết kế website

Các Plugin mặc định của Joomla!

Trong phiên bản Joomla! 1.5 có tất cả 32 plugin mặc định được cung cấp kèm theo. Các module này được phân thành 8 loại khác nhau và đặt trong các thư mục con tương ứng của thư mục [Joomla]/plugins.

joomla.plugin.list
Danh sách 8 loại plugin mặc định của Joomla!

Danh sách các loại plugin của Joomla!

  • authentication: Các plugin chứng thực quyền hạn
  • content: Các plugin nội dung (bài viết)
  • editors: Các plugin về trình soạn thảo
  • editors-xtd: Các plugin hỗ trợ, mở rộng tính năng cho trình soạn thảo
  • search: Các plugin về tìm kiếm
  • system: Các plugin của hệ thống
  • user: Các plugin về người dùng
  • xmlrpc: Các plugin cho phép quản trị Joomla!, viết bài từ các hệ thống khác.

Download các plugin Joomla ở đâu?

plugin.search
Tìm kiếm một Plugin Joomla từ trang JED

Để download các plugin mở rộng khác của Joomla, bạn có thể truy cập vào website Joomla Extensions Directory và chọn từ danh mục có sẵn hoặc theo từ khóa mà bạn chỉ định

Cài đặt Joomla Plugin

install.extensions
Cài đặt một Joomla Plugin từ trang quản trị

Giống như các thành phần mở rộng khác (component, module, template, language...), để cài đặt một Plugin Joomla, chúng ta mở trang quản trị và sử dụng menu Extensions >> Install / Unistall

Sưu tầm