Tin tức

Nên đưa kiến thức chuyên sâu IT vào giáo dục bậc Đại Học

29/10/2013

Giáo dục luôn là một vấn đề đến nay vẫn cần phải điều chỉnh. Đặc biệt với tầng Đại Học, khi mà hiện nay các trường đại học đào tạo quá tràn lan không chuyên sâu sẽ dẫn đến một lực lượng trẻ không có đủ kiến thức để phục vụ cho công việc. Với việc sở trường cần được đẩy mạnh hơn là đào tạo những thứ không liên quan về ngành IT hay với bất cứ ngành nào cũng vậy.

Ngành IT là ngành khá rộng và phong phú với kiến thức trên mọi lĩnh vực từ lập trình thiết kế web hay lập trình phần mềm, quản trị mạng ....Tất cả nếu được đào tạo chung thì sẽ gây ra sự nhàm chán vì khả năng của con người luôn có hạn. Đào tạo tràn lan không làm cho con người ta phát triển hơn mà gây cho người ta sự mù mờ không rõ hướng đi.
Tiếp xu hướng đó, các trung tâm đào tạo bên ngoài dường như có được sự hiệu quả hơn rất nhiều so với việc đào tạo trong trường Đại Học. Ở đây muốn nói đến sự chuyên sâu mà ta cần phải điều chỉnh cũng như nhận thức rõ ràng trong hướng đi để trở nên có ích với việc sử dụng thời gian cho việc học.

Xuân Trường