Tin ESVN

Thanh toán trực tuyến - Giải pháp cho thương mại điện tử

Thanh toán trực tuyến - Giải pháp cho thương mại điện tử

Tin ESVN - 09/07/2012

Thanh toán trực tuyến là hành động thực hiện thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử, như giao dịch trên internet, điện thoại. Mô hình thanh toán trực tuyến hoạt động theo hình thức

chi tiết »

Giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp

Giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp

Tin ESVN - 09/07/2012

Thương mại điện tử (tiếng Anh là e-commerce hay electronic commerce) được định nghĩa ngắn gọn như sau “TMĐT là việc thực hiện các hoạt động thƣơng mại dựa trên các công cụ điện tử, đặc biệt là ...

chi tiết »

CNTT- Chìa khóa vàng của người khiếm thị

CNTT- Chìa khóa vàng của người khiếm thị

Tin ESVN - 20/06/2012

Ngày nay, Công nghệ thông tin ( CNTT) đã trởthành phương tiện hữu hiệu giúp người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nóiriêng phát triển và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cần có nhiều hơn nữa các ...

chi tiết »

Trang: 2 / 2   1 2