Tin tức

Microsoft Office 365 Home Premium chạm mốc 2 triệu người dùng

29/10/2013

Microsoft đã có hơn 2 triệu người dùng Office 365 Home Premium, công ty đã công bố vào ngày 24, lượng người dùng đã đạt được từ 1 triệu vào cuối tháng 5 năm nay . Đó là một kế quả hoàn toàn tốt đẹp của hãng này.

Office 365 Home Premium là phiên bản của khách hàng phần mềm văn phòng của Microsoft. Nó là chìa khóa của của công ty để biến nó như là một thiết bị và dịch vụ, chứ không phải là một công ty chuyên về phần mềm.

Công ty Microsoft ra mắt Office 365 Home Premium vào ngày 29 tháng 2 với giá tiền  $ 99,99 mỗi năm, Office 365 Home Premium cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng văn phòng của khách hàng trên đến năm máy tính và / hoặc máy tính Mac trong tổng số. Người dùng đăng ký chứ không phải là mua Văn phòng duy nhất sử dụng năm 2013 bổ sung ngay, cũng có nghĩa vụ phải nhận được cập nhật tính năng thường xuyên và khả năng đồng bộ hóa bằng cách đăng nhập thông qua Office.com.

Nếu bạn đang cố gắng tìm ra nơi mà Office 365 Home Premium nằm trong cơ cấu báo cáo mới của Microsoft , nó thuộc thể loại "Thiết bị và Dịch vụ " , cùng với Bing, MSN và trò chơi điện tử đầu tiên bên. Sự phát triển của Office 365 Home Premium đến, một phần, tại các chi phí của "Văn phòng tiêu dùng," có nghĩa là văn phòng được cài đặt sẵn trên máy tính mới (tôi tin). Tiêu dùng văn phòng là một phần của một đơn vị kinh doanh khác nhau trong cấu trúc mới: Nó thuộc "Thiết bị và dịch vụ - Cấp giấy phép."

Xuân Trường - Theo CNET