Tin tức

GDP tăng đều qua các quý, cả năm 2011 ước tăng 5,89%

08/04/2012

Khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng lớn nhất, đạt tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Tình hình kinh tế xã hội cả nước năm 2011.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 ước tính tăng 5,89% so với năm 2010 và tăng đều trong cả ba khu vực.

Trong 5,89% tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm và khu vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm.

Quý I tăng 5,57%; quý II tăng 5,68%; quý III tăng 6,07% và quý IV tăng 6,10%.

Theo đánh giá chung về tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,78% của năm 2010 nhưng trong điều kiện tình hình sản xuất rất khó khăn và cả nước tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì mức tăng trưởng trên là khá cao và hợp lý.

Hải An

Theo TTVN/Bộ KH-ĐT/ GSO

CafeF.vn