Tin tức

Vấn đề đám mây với sự phát triển

27/05/2012Nếu bạn là một nhà phát triển hoặc nhà thử nghiệm phần mềm, bạn có thể nghĩ rằng tất cả điều này nghe có vẻ to tát nhưng không hoàn toàn chắc chắn nếu nó có tầm quan trọng với bạn. Cuối cùng, điều này để dành cho các quản trị viên, có đúng không? Đây là một ý kiến chung đầu tiên, nhưng nó không xem xét một số lợi ích rõ ràng rằng điện toán đám mây có thể cung cấp các nhóm phát triển và thử nghiệm.
Ví dụ, một trong những điều hạn chế lớn nhất trong cả hai việc thử nghiệm và phát triển là khả năng tiếp thu, triển khai, cấu hình và các môi trường lưu trữ trong đó thực hiện thử nghiệm đơn vị phát triển, tạo mẫu đầu tiên và thử nghiệm sản phẩm đầy đủ. Các giải pháp điện toán đám mây-máy chủ ảo có thể được sử dụng để nhanh chóng tạo và lưu trữ các môi trường như vậy, loại bỏ gánh nặng cho các nhóm thử nghiệm và phát triển và đưa ra vấn đề trong lĩnh vực đám mây. Đối với nhóm phát triển, điều này có nghĩa là mọi thứ như tích hợp mã liên tục và tạo mẫu đầu tiên càng trở nên có thể đạt được dễ dàng hơn, kể từ khi các cập nhật sản phẩm và mã mới có thể được thử nghiệm tương đối dễ dàng. Đối với các nhóm thử nghiệm, có thể dành nhiều thời gian hơn để kiểm tra chất lượng sản phẩm và đầu tư ít thời gian hơn trong việc cho phép thử nghiệm.
Ngoài việc cung cấp các môi trường thời gian chạy cho các nhóm phát triển, một vùng khác của các đám mây hướng vào các nhà phát triển. Các công cụ như là một dịch vụ, một tập hợp con của SaaS, là ý tưởng mà công cụ phát triển có thể được cung cấp trong các đám mây. Các IDE và các trình soạn thảo mã đơn giản trở thành các đoạn phần mềm được lưu trữ để các nhà phát triển có thể truy cập được qua một kết nối Internet. Đối với các nhà phát triển điều này loại bỏ sự cần thiết phải có các IDE cục bộ và bản quyền tương xứng trên các máy tính của họ. Là một nhà phát triển, bạn chắc chắn có thể hiểu được giá trị tiềm tàng được bắt nguồn từ khả năng truy cập vào các môi trường phát triển chung từ bất kỳ máy nào trong mọi lúc.
Còn có tác động khác của điện toán đám mây đối với các nhà phát triển. Nó là thúc đẩy các nhà phát triển nắm lấy các API mô hình lập trình chuẩn bất cứ khi nào có thể. Tất cả các nhà phát triển chương trình cố gắng là các công dân lập trình mô hình, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn, nhưng hầu như chắc chắn đôi lúc đi lạc đề. Có lẽ bạn đã đi lạc bởi vì một API độc quyền đã cho bạn một số lợi ích có thực như hiệu năng; trong trường hợp khác, có lẽ bạn chỉ muốn "làm cho nó hoạt động". Trong đám mây, bất kỳ sự sai lạc nào khỏi các API chuẩn đặc biệt nguy hiểm và lý do khá rõ ràng. Mặc dù người tiêu dùng biết họ nhận được một dịch vụ mà họ yêu cầu từ một nhà cung cấp đám mây, họ có thể không có kiến thức về các chi tiết thực hiện dịch vụ đó.
Ví dụ, hãy xem xét yêu cầu một dịch vụ máy chủ ứng dụng J2EE™ từ một nhà cung cấp đám mây. Nhà cung cấp đám mây cung cấp dịch vụ máy chủ ứng dụng, nhưng bạn có thể hoàn toàn không biết bạn đang nhận máy chủ của nhà cung cấp nào trừ khi bạn đã đàm phán một thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp này. Bất kỳ ứng dụng nào mà bạn chọn để triển khai trên máy chủ được cung cấp sẽ là miễn phí về mã cụ thể của nhà cung cấp, vì bạn có thể kết thúc bằng việc thực hiện máy chủ ứng dụng mà bạn không mong muốn.