Tin tức

Máy chủ ảo và ưu điểm của nó là gì ?

15/05/2012
Máy chủ ảo -VPS (Virtual Private Server: VPS) là một phương pháp phân vùng một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo trên máy chủ vật lý, mỗi máy chủ đã có khả năng riêng của mình chạy trên máy tính dành riêng. Mỗi máy chủ ảo riêng có thể chạy tất cả hệ điều hành, và hoàn toàn độc lập với nhau nên chúng có rất nhiều ưu điểm
Ưu điểm Máy chủ ảo-VPS:

1. VPS tiết kiệm được chi phí đầu tư máy chủ ban đầu.

2. VPS hoạt động hoàn toàn như một máy chủ riêng.

3. Có thể dùng VPS cài đặt các ứng dụng khác tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

4. Bảo trì sửa chữa nâng cấp nhanh chóng và dễ dàng.

5. VPS dễ dàng nâng cấp tài nguyên RAM, HDD, Băng thông khi cần thiết.

6. VPS có thể cài lại hệ điều hành từ 5-10 phút.

7. Không lãng phí tài nguyên.