Tin tức

Tùy biến giao diện Facebook Timeline mới.

21/04/2013

Làm thế nào để chỉ cho phép hiển thị những thông tin mà bạn muốn trên giao diện Timeline mới

Facebook đã thiết kế lại giao diện trang cá nhân rất nhiều lần, nhưng bản mới nhất đã đưa ra rất nhiều các điều khiển cho người dùng. Sự khác biệt rõ rệt giữa giao diện mới và cũ là tất cả các cập nhật và sự kiện sẽ hiển thị phía tay phải của trang. Thông tin về bạn, như là bạn bè, hình ảnh được hiển thị bên trái. Không giống phiên bản trước, nó nhìn tương tự như trò chơi bóng bàn trên Timeline của bạn, đây là chức năng mới tập trung vào việc đọc thông tin cập nhật từ bạn bè.
Bây giờ là tính năng hữu dụng nhất: cho phép chọn lựa hiển thị những thành phần sẽ hiển thị trên Timeline của bạn. Thay vì có các phần trống trên profile, bạn có thể tùy chọn tắt chúng đi. Bạn có thể tắt dễ dàng. Nếu bạn muốn hiển thị lại cũng không khó để bật chúng lên.

Bắt đầu nhé? Bạn đã biết về các thành phần About, Friends và Photos không thể tắt đi nhưng bạn có thể tùy biến để hiển thị riêng tư chúng.
Để bật thành phần bạn muốn hiển thị trên Timeline, đơn giản là bạn kéo chuột qua box About hoặc Friends trên phía tay trái. Bạn sẽ thấy 1 thanh bút chì nhỏ xuất hiện trên phía trên bên góc phải của box đó. Click vào nó và chọn Edit.


Tiếp đó, 1 danh sách các thành phần bạn có sẵn hiện ra để bạn sửa. Nếu bạn có các ứng dụng đăng lên Facebook, bạn sẽ nhìn thây chúng trong danh sách. Tích vào các thành phần bạn muốn hiển thị. Sắp xếp lại các thành phần thì các bạn chỉ cần kéo chúng lên xuống.
Bây giờ bạn sẽ chỉ hiển thị các thành phần bạn muốn mà không bị lụt thông tin .

Ngọc Toàn - theo CNET.COM