Tin tức

Học cách lưu văn bản trực tuyến trong Office 2013

11/11/2013

Việc lưu các tệp vào đám mây sẽ cho phép bạn truy nhập chúng từ bất kỳ đâu và tạo điều kiện dễ dàng để chia sẻ chúng với gia đình và bạn bè. Để lưu tài liệu trực tuyến bằng Microsoft SkyDrive, hãy đăng nhập vào Office.

Các tệp của bạn được lưu trực tuyến tại SkyDrive.com và cả vào thư mục SkyDrive trên máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể làm việc ngoại tuyến và các thay đổi của bạn được đồng bộ hóa khi bạn kết nối lại.
SkyDrive là bộ nhớ trực tuyến miễn phí cho tệp của bạn mà bạn có thể truy cập từ mọi nơi. Khi bạn lưu tệp vào SkyDrive, chúng sẽ luôn ở bên bạn. Và với ứng dụng dành cho máy tính để bàn SkyDrive bạn có thể tự động đồng bộ hóa tệp của mình với các thiết bị.
hoc-tin-hoc-van-phong
Để tải SkyDrive, tất cả những gì bạn cần là tài khoản Microsoft. Nếu bạn từng sử dụng các dịch vụ Microsoft—như Xbox, Hotmail, Skype hoặc Outlook.com—bạn đã có tài khoản.
1. Với một tài liệu đang mở trong một chương trình Office, hãy bấm Tệp > Lưu Như > SkyDrive.
2. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập ngay bằng cách bấm Đăng nhập.
Hoặc nếu bạn chưa đăng ký một tài khoản Microsoft, hãy bấm Đăng ký.
3. Sau khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập, hãy lưu tài liệu của bạn vào SkyDrive.

Điều này hẳn tiện lợi phải không. ở mọi nơi ta đều có được tài liệu hay văn bản mà ta đã lưu không cần phải luôn mang máy tính hay use bên mình.

Xuân Trường - Microsoft