Sản phẩm công nghệ

Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable - phần 1

Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable - phần 1

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Chúng ta có thể sử dụng nhiều loại dữ liệu để làm nguồn cho một PivotTable: Sử dụng dữ liệu từ một bảng tính Excel trong cùng một Workbook, Sử dụng dữ liệu từ một bảng tính Excel trong một Workbook ...

chi tiết »

Tạo một PivotChart trong microsoft excel 2010

Tạo một PivotChart trong microsoft excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Một PivotChart chẳng có gì khác hơn là một biểu đồ Excel, được tạo ra từ dữ liệu của một PivotTable. Thật ra thì cũng có một vài tính năng mà bạn không tìm thấy ở những biểu đồ bình thường. Tuy ...

chi tiết »

Tạo một báo cáo PivotTable với nhiều cột

Tạo một báo cáo PivotTable với nhiều cột

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Ví dụ ở bài trước chỉ là một trong những báo cáo PivotTable đơn giản nhất. Trong bài này, bạn sẽ học cách tạo một báo cáo PivotTable phức tạp hơn, có nhiều cột cũng như nhiều hàng hơn.

chi tiết »

Giới thiệu PivotTable và PivotChart trong microsoft excel 2010

Giới thiệu PivotTable và PivotChart trong microsoft excel ...

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

PivotTable và PivotChart là những công cụ phân tích dữ liệu rất mạnh trong Excel. Chúng có thể biến những con số dường như vô nghĩa trong một khối dữ liệu khổng lồ thành những con số có nghĩa. ...

chi tiết »

Nhóm hàm logic và một số hàm khác

Nhóm hàm logic và một số hàm khác

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Trong bài này bạn sẽ tìm hiểu một số hàm logic để xử lý các bài toán tính toán theo điều kiện so sánh logic.

chi tiết »

Một số hàm thống kê nâng cao

Một số hàm thống kê nâng cao

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Bài viết này giới thiệu với các bạn một số hàm thống kê khác giúp tối ưu hóa công cụ trong việc phân tích thống kê trong microsoft excel 2010

chi tiết »

Hàm tìm kiếm và tham chiếu

Hàm tìm kiếm và tham chiếu

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu các hàm tìm kiếm và tham chiếu trong excel 2010, giới thiệu chi tiết các tham số của hàm tham chiếu và tìm kiếm

chi tiết »

Hàm ngày tháng và thời gian trong excel 2010

Hàm ngày tháng và thời gian trong excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Giới thiệu các hàm ngày tháng và thời gian trong excel 2010, bạn có thể sử dụng các hàm này để tính toán dữ liệu ngày tháng và thời gian.

chi tiết »

Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách

Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Hàm cơ sở dữ liệu và danh sách dữ liệu giúp bạn quản lý tốt cơ sở dữ liệu và danh sách dữ liệu trong môi trường microsoft excel 2010

chi tiết »

Các hàm tài chính trong microsoft excel 2010

Các hàm tài chính trong microsoft excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Trong excel nhóm hàm tài chính là nhóm hàm thường được sử dụng để tính toán và phân tích tài chính một cách hiệu quả, với bộ hàm này bạn có thế sử dụng để giải quyết các bài toán kinh tế từ đơn giản ...

chi tiết »

Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính

Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính trong microsoft excel 2010

chi tiết »

Nhóm hàm về phân phối xác suất trong excel 2010

Nhóm hàm về phân phối xác suất trong excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Nhóm hàm xác xuất thống kê trong microsoft excel 2010

chi tiết »

Hàm trong Excel 2010- Nhóm hàm thống kê

Hàm trong Excel 2010- Nhóm hàm thống kê

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013

Khi làm việc với excel, bạn thường phải sử dụng các hàm để tính toán, excel phân các nhóm hàm để giúp bạn định vị được những hàm bạn cần trong rất nhiều các hàm mà excel cung cấp.

chi tiết »

Trang: 2 / 7   1 2 3 4 5