Phát Triển Website

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Xây dựng giỏ hàng - Phần 1

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Xây dựng giỏ hàng - Phần 1

Phát Triển Website - 05/02/2013

Trong việc thiết kế web nói chung, đặc biệt là thiết kế web thương mại điện tử bằng ASP.NET, tính năng giỏ hàng là một tính năng quan trọng, cho phép thực hiện việc đặt hàng trong quá trình mua sắm ...

chi tiết »

Chọn đúng đối tác thiết kế web

Chọn đúng đối tác thiết kế web

Phát Triển Website - 29/05/2012

Khi có quá nhiều công ty cung cấp dịch vụ thiết kế web mà giá cả và chất lượng dịch vụ ở mỗi công ty là khác nhau chắc hẳn gây cho bạn rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đối tác thiết kế web. Để ...

chi tiết »