Tin tức

Khóa học: Học phát triển Windows Store Apps sử dụng HTML5 và JavaScript trong Visual Studio 2012

26/03/2013

Về khóa học 
Trong khóa học này học viên viên sẽ được học các kỹ năng lập trình và kỹ thuật thiết yếu được yêu cầu để phát triển các ứng dụng Windows Store. Khóa học này  bao gồm sự kết hợp của cả hai kỹ năng thiết kế và phát triển, cũng như đảm bảo rằng các sinh viên nhận thấy hài lòng khi sử dụng các công cụ Visual Studio và Expression Blend

Đối tượng tham dự 
Khóa học này dành cho các nhà phát triển chuyên nghiệp có 1 hoặc nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng.
Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể.
• Mô tả nền tảng và đặc trưng của Windows 8 đồng thời nắm được cơ bản giao diện ứng dụng Windows.
• Tạo bố cục và kiến trúc giao diện người sử dụng 
• Áp dụng mẫu MVVM để thiết kế ứng dụng.
• Thực hiện các điều khiển AppBar và bố cục
• Sử dụng các mẫu để tạo giao diện.
• Sử dụng gắn kết dữ liệu để biểu diễn dữ liệu trong giao diện người sử dụng.
• Quản lý các tệp và stream.
• Thiết kế và thực hiện quản lý chu trình xử lý (PLM).
• Quản lý các tình huống điều hướng trong một ứng dụng Windows Store.
• Thực hiện Semantic Zoom.
• Thiết kế và thực hiện giao kết như tìm kiếm chia sẻ và thiết đặt.
 •Thực hiện thông báo trong ứng dụng Windows Store.
Phản hồi sự kiện chuột, phím và cảm ứng bao gồm các cử chỉ.
Triển khai ứng dụng Windows Store tới Windows Store hoặc nới lưu trữ doanh nghiệp .

Nội dung khóa học:

Bài 1:  Tổng quan về nền tảng Windows 8 và ứng dụng Windows Store 
• Giới thiệu về nền tảng Windows 8
• Các nguyên tắc giao diện Windows 8 
• WinRT và đưa lên các ngôn ngữ

Bài 2: Các ứng dụng trang đơn và mẫu thiết kế MVVM
• Các ứng dụng trang đơn
• Mẫu thiết kế MVVM

Bài 3 : Sử dụng WinJS 
• Thư viện WinJS
• Các API của WinJS

Bài 4: Thực hiện bố cục sử dụng các điều khiển dựng sẵn của Windows 8
• Các điều khiển bố cục của Windows 8
• Thực hiện các điều khiển WinJS và mẫu
• Điều khiển AppBar
• Snap và Fill

Bài 5:  Trình bày dữ liệu 
• Làm việc với các điều khiển trình bày dữ liệu 
• Điều khiển ListView

Bài 6: Quản lý các tệp trong ứng dụng Windows Store 
• Quản lý các tệp và Stream trong ứng dụng Windows Store
• Làm việc với các thành phần giao diện người dùng.

Bài 7: Quản lý vòng đời ứng dụng Windows Store 
• Quản lý quy trình vòng đời 
• Khởi đầu ứng dụng Windows Store
• Thực hiện chiến quản lý trạng thái

Bài 8: Thiết kế và thực hiện điều hướng trong ứng dụng Windows Store 
• Quản lý điều hướng trong Windows Store
• Semantic Zoom

Bài 9: Thực hiện các giao kết Windows 8 
• Thiết kế thu hút và giao kết 
• Tìm kiếm giao kết
• Chia sẻ giao kết 
• Quản lý các thiết đặt và tham chiếu ứng dụng

Bài 10: Thực hiện Tiles và thông báo người dùngs
• Thực hiện Tiles, Live Tiles, Secondary Tiles, và thông báo Badge 
• Thực hiện thông báo Toast 

Bài 11: Thiết kế và thực hiện chiến lược truy cập dữ liệu
•  Đánh giá các chiến lược truy cập dữ liệu 
•  Làm việc với dữ liệu từ xa

Bài 12: Phản hồi sự kiện chuột và cảm ứng
•  Làm việc với các sự kiện chuột 
•  Làm việc với các sự kiện cử chỉ

Bài 13: Lập kế hoạch triển khai Windows Store
•  Khởi đầu ứng dụng Windows Store
•  Chứng nhận Windows Store
•  Triển khai ứng dụng Windows 8 Enterprise


Quý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo cntt, đào tạo lập trình windows 8, lập trình windows 8,Cổng thông tin SharePoint

Công ty Cổ phầjn Eastern Sun Viêt Nam