Tin tức

Khóa học : Lập trình C# với Visual Studio 2012

28/03/2013

Về khóa học 
Khóa học giúp học viên phát triển kỹ năng lập trình được yêu cầu dành cho các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng Windows bằng cách sử dụng ngôn ngữ C #. Trong suốt khóa học, các học viên sẽ được ôn lại các vấn đề cơ bản của cấu trúc chương trình C#, cú pháp ngôn ngữ, và chi tiết thực hiện, trên cơ sở đó củng cố kiến thức khi xây dựng một ứng dụng kết hợp một số tính năng của NET Framework. 4.5.

Khóa học giới thiệu rất nhiều các kỹ thuật và công nghệ được sử cho các ứng dụng máy tính để bàn hiện đại và ứng dụng doanh nghiệp, bao gồm:

• Xây dựng kiểu dữ liệu mới.
• Quản lý các sự kiện.
• Lập trình giao diện người sử dụng.
• Truy cập cơ sở dữ liệu.
• Sử dụng dữ liệu từ xa.
• Thực hiện các thao tác bất đồng bộ.
• Tích hợp với mã không quản lý.
• Tạo các thuộc tính tùy chỉnh.
• Mã hóa và giải mã dữ liệu.

Đối tượng tham dự
Khóa học này dành cho các nhà phát triển có kinh nghiệm lập trình trong C, C + +, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic, hoặc Java và hiểu các khái niệm về lập trình hướng đối tượng.

Khóa học này được thiết kế không hướng cho học viên mới lập trình, mục tiêu dành cho các nhà phát triển chuyên nghiệp với ít nhất một tháng kinh nghiệm lập trình trong một môi trường hướng đối tượng.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

• Mô tả cú pháp và đặc trưng của C#.
• Tạo và gọi các phương thức, quản lý các ngoại lệ và mô tả các yêu cầu theo dõi của ứng dụng  quy mô lớn.
• Thực hiện kiến trúc cơ bản và các yếu tố đặc trưng ứng dụng máy tính để bàn.
• Tạo các lớp, định nghĩa và thực hiện giao diện cũng như tạo và sử dụng các tập hợp chung.
• Sử dụng thừa kế để tạo một phân cấp lớp, mở rộng một lớp .NET Framework và tạo các lớp và phương thức chung.
• Đọc và ghi dữ liệu sử dụng vào ra tệp cũng như serialize và deserialize dữ liệu theo các định dạng khác nhau.
• Tạo và sử dụng mô hình dữ liệu thực thể truy cập dữ liệu sử dụng LINQ để truy vấn và cập nhật dữ liệu.
• Sử dụng các kiểu trong không gian tên System.Net và WCF Data Services để truy cập và truy vấn dữ liệu từ xa.
• Xây dựng giao diện người dùng đồ họa sử dụng XAML.
• Cải thiện thông lượng và thời gian phản hồi của ứng dụng sử dụng thao tác xử lý bất đồng bộ.
• Tích hợp các thư viện mã không được qaunr lý và các cấu phần vào trong ứng dụng C#.
• Kiểm tra metadata của các kiểu sử dụng tham chiếu, tạo và sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh, tạo mã lúc thực thi và quản lý phiên bản assembly.
• Mã hóa và giải mã dữ liệu sử dụng mã hóa đối xứng và bất đối xứng 

Nội dung khóa học:

Bài 1: Xem lại cú pháp của C# 
• Tổng quan về viết các ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình C#
• Kiểu dữ liệu, toán hạng và biểu thức 
• C# ngôn ngữ lập trình cấu trúc 

Bài 2: Tạo các phương thức, quản lý ngoại lệ và giám sát ứng dụng 
• Tạo và gọi các phương thức 
• Tạo các phương thức Overloaded sử dụng các tham số tùy chọn và đầu ra 
• Quản lý các ngoại lệ
• Giám sát các ứng dụng 

Bài 3: Phát triển mã cho ứng dụng đồ họa 
• Thực hiện Structs và Enums
• Tổ chức dữ liệu trong t Collection
• Quản lý sự kiện 

Bài 4: Tạo các lớp và thực hiện Type-safe Collections
• Tạo các lớp
• Định nghĩa và thực hiện giao diện 
• Thực hiện Type-safe Collections

Bài 5: Tạo một lớp phân cấp sử dụng thừ 
• Tạo các lớp phân cấp 
• Mở rộng các lớp .NET Framework
• Tạo kiểu Generic

Bài 6: Đọc và ghi dữ liệu cục bộ 
• Đọc và ghi tệp 
• Serializing và Deserializing dữ liệu
• Thực hiệ vào ra dữ liệu sử dụng Stream

Bài 7: Truy cập cơ sở dữ liệu 
• Tạo và sử dụng mô hình EDM
• Truy vấn dữ liệu sử dụng LINQ
• Cập nhật dữ liệu sử dụng LINQ

Bài 8: Truy cập dữ liệu từ xa
• Truy cập dữ liệu thông qua 
• Truy cập dữ liệu trong Cloud

Bài 9: Thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng đồ họa
• Sử dụng XAML để thiết kế giao diện người dùng
• Gán điều kiển vào dữ liệu 
• Thiết lập kiểu giao diện người dùng 

Bài 10: Cải thiện hiệu năng và phản hồi
• Thực hiện đa nhiệm sử dụng Tasks và biểu thức Lambda
• Thực hiện các thao tác bất đồng bộ 
• Đồng bộ truy cập dữ liệu đồng thời 

Bài 11: Tích hợp với mã không quản lý 
• Tạo và sử dụng đối tượng động
• Quản lý vòng đời đối tượng và điều khiển các tài nguyên không quản lý 

Bài 12: Tạo và sử dụng lại các kiểu và Assembly 
• Kiểm tra Metadata các đối tượng
• Tạo và sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh 
• Tạo mã được quản lý 
• Phiên bản, chữ ký và kiển khai các Assembly

Bài 13: Mã hóa và giải mã dữ liệu 
• Thực hiện mã hóa đối xứng 
• Thực hiện mã hóa bất đối xứng


Quý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo cntt, đào tạo lập trình windows 8, lập trình windows 8,Cổng thông tin SharePoint

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam