Phát triển ứng dụng

Khóa học : Lập trình C# với Visual Studio 2012

Khóa học : Lập trình C# với Visual Studio 2012

Phát triển ứng dụng - 28/03/2013

Khóa học giúp học viên phát triển kỹ năng lập trình được yêu cầu dành cho các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng Windows bằng cách sử dụng ngôn ngữ C #. Trong suốt khóa học, các học viên sẽ được ...

chi tiết »

Khóa học: Học phát triển Windows Store Apps sử dụng HTML5 và JavaScript trong Visual Studio 2012

Khóa học: Học phát triển Windows Store Apps sử dụng HTML5 ...

Phát triển ứng dụng - 26/03/2013

Trong khóa học này học viên viên sẽ được học các kỹ năng lập trình và kỹ thuật thiết yếu được yêu cầu để phát triển các ứng dụng Windows Store. Khóa học này bao gồm sự kết hợp của cả hai kỹ năng ...

chi tiết »