Tin tức

Top 10 phần mềm thiết kế web tốt nhất

05/02/2013

Dưới đây là các chương trình phần mềm thiết kế web tốt nhất theo thứ tự giảm dần. Để xem xét đầy đủ vui lòng bấm vào liên kết.
Để biết thêm chi tiết, xem tóm lược của chúng tôi dưới đây:

#1 CoffeeCup Visual Site Designer

Những người tài năng thường né tránh việc tạo ra một trang web bởi vì khách hàng tiềm năng rất khó tính. HTML, CSS, JavaScript và các điều khoản mơ hồ khác  sẽ là nỗi sợ hãi trong thiết kế web. Chiến thắng giải "TopTenREVIEWS Gold Award" trong lĩnh vực phần mềm thiết kế web. Phần mềm hỗ trợ giao diện WYSIWYG (What You See I What You Get) trực quan tốt nhất.
Chi tiết: Visual Site Designer 2013 - TopTenREVIEWS

#2 Serif WebPlus

Serif WebPlus X2 được  cung cấp với các tính năng thiết kế web hữu ích. Ngoài vô số template, wizards và YouTube, Flash và tiện ích media, phần mềm thiết kế web Serif rất dễ sử dụng.

#3 Web Easy Professional

#4 NetObjects Fusion

#5 Evrsoft First Page

#6 HTML-Kit Tools

#7 AceHTML 6 Pro

#8 UltraEdit

#9 TopStyle

#10 BestAddress HTML Editor