Tin tức

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2013 - Bài 8: Làm việc với các yếu tố hình ảnh (Phần 2)

24/01/2014

Tùy chỉnh lược đồ

Chúng ta đã làm quen cách sử dụng SmartArt để tạo ra một lược đồ cũng như đã tìm hiểu cách để di chuyển và điều chỉnh kích thước của nó và áp dụng định dạng đơn giản. Nhưng nhiều lược đồ liên quan đến cấp độ thông tin khác nhau và đạt được những lợi ích khi áp dụng các kỹ thuật định dạng phức tạp. Sau khi tạo một lược đồ cơ bản, bạn có thể tùy chỉnh nó bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào nó, sau đó sử dụng các lệnh trên các tab theo ngữ cảnh DesignFormat.

Bạn có thể sử dụng các lệnh trên tab theo ngữ cảnh Design để thực hiện thay đổi như sau:

- Thêm và thay đổi hệ thống phân cấp của các hình dạng.

- Chuyển đổi cách bố trí khác nhau của cùng một loại hoặc một kiểu lược đồ khác nhau.

Bạn có thể sử dụng các nút trên tab theo ngữ cảnh Format để tuỳ chỉnh hình dạng từ đối tượng theo các cách sau:

- Thay đổi hình dạng riêng lẻ, ví dụ, thay đổi một hình vuông thành một ngôi sao để làm cho nó nổi bật.

- Áp dụng các kiểu hình dạng có sẵn.

- Thay đổi màu sắc, phác thảo, hoặc hiệu ứng của một hình dạng được chọn.


Định dạng biểu đồ

Bạn đã biết cách làm thế nào để vẽ dữ liệu trong một biểu đồ đơn giản và làm thế nào để chỉnh sửa dữ liệu trong các bảng tính Microsoft Excel. Thông thường, bạn sẽ không cần phải thực hiên thêm gì hơn những kỹ thuật cơ bản để có thể truyền tải thông tin dữ liệu số của bạn theo dạng hình ảnh. Tuy nhiên, đối khi bạn cần nhiều hơn một biểu đồ cơ bản, PowerPoint cung cấp khả năng định dạng cho phép bạn tạo ra nhữg hiệu ứng mà bạn muốn.

Nếu quyết định rằng các loại biểu đồ bạn chọn không mô tả đầy đủ các đặc điểm quan trọng nhất của dữ liệu bạn có, bạn có thể thay đổi kiểu biểu đồ bất cứ lúc nào. Có 11 loại biểu đồ, bao gồm các biến thể hai chiều và ba chiều, và bạn có thể tùy chỉnh từng khía cạnh của mỗi loại. Các loại biểu đồ phổ biến bao gồm:


 

- Column charts (Biểu đồ cột): Được sử dụng để hiển thị các giá trị thay đổi theo thời gian.

- Bar charts (Biểu đồ thanh): Được sử dụng để hiển thị các giá trị của các mục thông tin hàng tại một thời điểm.

- Line graphs (Đường đồ thị): Được sử dụng để hiển thị những thay đổi thất thường trong các giá trị theo thời gian.

- Pie charts (Biểu đồ hình bánh):Được sử dụng để hiển thị các phần liên quan đến toàn bộ.

Nếu không muốn mất nhiều thời gian trên một biểu đồ, bạn có thể áp dụng kiểu định dạng có sẵn nhóm Chart LayoutsChart Styles trên tab theo ngữ cảnh Design để tạo biểu đồ phức tạp với một nỗ lực tối thiểu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn điều khiển nhiều hơn nữa về sự xuất hiện của biểu đồ, bạn có thể sử dụng các tùy chọn trên các tab theo ngữ cảnh LayoutFormat. Với việc khám phá các tùy chọn này giúp bạn biết cách:

- Thêm hình dạng và hình ảnh.

- Định dạng các từng yếu tố như tiêu đề, nhãn các trục, nhãn dữ liệu, và các đường lưới.

- Thêm đường xu hướng, các thanh, và các dòng khác.

- Tùy chỉnh các vách và đáy hoặc sửa đổi một biểu đồ ba chiều.

- Tùy chỉnh hình dạng.

- Thêm và định dạng chữ nghệ thuật(WordArt).

- Sắp xếp các đối tượng một cách chính xác.

- Kiểm soát chính xác kích thước tổng thể của biểu đồ.

Bạn có thể kích đúp vào hầu hết các đối tượng của biểu đồ để thay đổi thuộc tính của nó. Ví dụ, bạn có thể bấm đúp vào một trục để hiển thị hộp thoại Format Axis, nơi bạn có thể thay đổi tỷ lệ, nhãn đánh dấu, vị trí nhãn, kiểu đường, và các khía cạnh khác của các trục. Nếu bạn gặp khó khăn khi nhấp đúp vào một số yếu tố biểu đồ nhỏ hơn, bạn có thể chọn các yếu tố bạn muốn định dạng từ danh sách Chart Elements trong nhóm Current Selection hiện tại trên tab Format, và sau đó nhấp vào nút chọn định dạng trong cùng một nhóm để hiển thị hộp thoại Format để lựa chọn.

 

Nếu sử dụng lại các thay đổi, bạn có thể lưu các biểu đồ tùy chỉnh như là một mẫu để bạn có thể sử dụng nó để vẽ dữ liệu tương tự trong tương lai mà không cần phải lặp lại tất cả những thay đổi.

Các tin khác