Tin tức

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013- Bài 5: Thêm hình ảnh đơn giản (phần 4)

16/01/2014

Vẽ hình

Để nhấn mạnh những điểm chính trong bài thuyết trình, ngoài văn bản, bạn có thể thêm các hình vẽ vào trang trình bày. PowerPoint cung cấp các công cụ để tạo ra một số hình dạng, trong đó có hình ngôi sao, biểu ngữ, hình hộp, dây chuyền, vòng tròn, và hình vuông. Với một chút trí tưởng tượng, bạn sẽ sớm khám phá ra cách để tạo ra các bản vẽ bằng cách kết hợp các hình dạng.

Để tạo một hình dạng trong PowerPoint, bạn nhấp vào nút Shapes trong nhóm Illustrations trong tab Insert, nhấp vào hình dạng bạn muốn chèn, và sau đó kéo vẽ con trỏ trên trang trình bày.


Sau khi bạn vẽ hình dạng, nó được bao quanh bởi các nút điều khiển, chỉ ra rằng nó được chọn. ( Bạn có thể chọn một hình dạng bất kỳ lúc nào bằng cách đơn giản nhấn vào nó) Việc các nút điều khiển phục vụ các mục đích sau:

- Bạn có thể kéo nút điều khiển thay đổi kích cỡ để thay đổi kích thước của một hình dạng.

- Nếu trên hình dạng có nút màu vàng. Bạn có thể sử dụng nút này để thay đổi sự xuất hiện của hình dạng mà không thay đổi kích thước của nó.

- Bạn có thể kéo nút điều khiển xoay để điều chỉnh góc quay của một hình dạng.


Bạn có thể sao chép hoặc cắt một hình dạng đã chọn hoặc nhiều hình dạng và sau đó dán các hình  vào bất kỳ vị trí nào trong cùng bài thuyết trình, trong bài thuyết trình khác, hoặc trong bất kỳ chương trình văn phòng.

Để di chuyển một hình dạng từ một vị trí này sang vị trí khác trên cùng một trang trình bày, bạn chỉ cần kéo nó. Bạn có thể tạo một bản sao của một hình dạng đã chọn bằng cách kéo nó trong khi giữ phím Ctrl hoặc bằng cách nhấn vào mũi tên Copy trong nhóm Clipboard trên tab Home và sau đó nhấp vào Duplicate.

Sau khi vẽ một hình, bạn có thể sửa đổi nó bằng cách sử dụng các nút trên tab ngữ cảnh Format khi một hình dạng được chọn. Ví dụ, bạn có thể:

- Thêm văn bản vào một hình dạng. PowerPoint căn giữa văn bản khi bạn gõ, và các văn bản trở thành một phần của hình.

- Thay đổi kích thước và màu sắc của hình dạng và phác thảo của nó.

- Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như làm cho hình thể hiện dưới dạng ba chiều.

Với các thay đổi trên một hình dạng, bạn có thể dễ dàng áp dụng các thuộc tính cùng một hình dạng khác bằng cách nhấn vào hình dạng mà có các thuộc tính mong muốn, nhấn vào nút Format Painter trong nhóm Clipboard trên tab Home, và sau đó nhấp vào hình dạng mà bạn muốn để sao chép các thuộc tính định dạng. Nếu muốn áp dụng các thuộc tính của một hình dạng cho tất cả các hình dạng trong trang trình bày hoạt động, kích chuột phải vào hình dạng và sau đó nhấp vào Set as Default Shape. Từ đó trở đi, tất cả các hình dạng bạn vẽ trong trình bày hoạt động sẽ có các thuộc tính mặc định mới.

Khi có nhiều hình dạng trên một trang trình bày, bạn có thể nhóm chúng lại để bạn có thể sao chép, di chuyển, và định dạng chúng như một lúc. Bạn có thể thay đổi các thuộc tính của một hình dạng riêng, ví dụ, màu sắc, kích thước, hoặc vị trí mà không tách nhóm các hình dạng. Nếu bạn tách nhóm các đồ họa, bạn có thể nhóm lại các hình dạng tương tự bằng cách chọn một trong số hình cần nhóm và sau đó nhấp Regroup trong danh sách Group.


Sau khi đã vẽ được sự kết nối, bạn có thể định dạng nó bằng cách thay đổi màu sắc, kích cỡ đường kết nối. Sau đó bạn có thể thiết lập các đường được định dạng mặc định cho tất cả các kết nối sau này trong bản vẽ. Nếu di chuyển một hình dạng kết nối, đường nối di chuyển cùng với nó, duy trì kết nối giữa các hình khối.

Kết nối các hình dạng

Nếu muốn thể hiện một mối quan hệ giữa hai hình dạng, bạn có thể kết nối chúng bằng một đường bằng cách xử lý kết nối đặc biệt gọi là điểm kết nối.

Để kết nối các hình dạng:

1. Nhấp vào một trong các hình dạng bạn muốn kết nối. Sau đó trên tab Format, trong nhóm Insert Shapes, hiển thị các bộ sưu tập hình dạng, và bên dưới Lines, nhấp vào một trong các hình dạng kết nối.

2. Chỉ vào hình dạng đã chọn.Điểm kết xuất hiện, và thay đổi con trỏ thành đấu cộng.

3. Trỏ đến một điểm kết nối, và sau đó kéo sang hình dạng khác (không nhả chuột).

4. Khi điểm kết nối xuất hiện trên các hình dạng khác, trỏ đến một điểm kết nối, và thả chuột.

Nút điều khiển xuất hiện tại mỗi đầu của đường nối, chỉ ra rằng các hình dạng được kết nối.


Thêm hiệu ứng chuyển tiếp

Khi trình bày, bạn có thể di chuyển từ trang trình bày này sang trang trình bày khác bằng cách nhấn vào nút chuột hoặc bạn có thể thay thế trang trình bày sau khoảng thời gian định trước. Bạn có thể tránh được vấn đề ngắt đột ngột giữa các trang trình bày bằng cách sử dụng quá trình chuyển đổi để điều khiển cách chuyển vào và ra khỏi màn hình.

PowerPoint cung cấp danh mục các hiệu ứng chuyển tiếp tích hợp dưới đây:

- Subtle: Danh mục này bao gồm các hiệu ứng  mờ ảo

- Exciting : danh mục này bao gồm các hiệu ứng ấn tượng hơn như gợn sóng, xoay, và phóng to.

- Dynamic Content: Danh mục này duy trì nền của các trang trình bày và áp dụng một hiệu ứng động cho các tiêu đề và nội dung khác, chẳng hạn như xoay hoặc bay lên trang trình bày.

Mỗi trang trình bày chỉ có thể có một quá trình chuyển đổi. Bạn thiết lập quá trình chuyển đổi từ tab Transitions trong chế độ xem Normal hoặc Slide Sorter, cho từng trang trình bày, cho một nhóm trình bày, hoặc cho toàn bộ một bài thuyết trình cùng lúc. Tab này là mới trong PowerPoint 2013 cũng như trong PowerPoint 2010, phản ánh tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi trong việc đảm bảo lưu thông thông suốt cho bài thuyết trình của bạn. (Phiên bản trước đó, quá trình chuyển đổi có trong tab Animations bởi vì họ được coi chỉ là một hình thức của hoạt hình.)

Ngoài việc lựa chọn các kiểu chuyển đổi, bạn có thể chỉ định:

- Âm thanh

- Tốc độ

- Khi quá trình chuyển đổi xuất hiện


Các tin khác