Tin tức

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 7: Thêm bảng biểu

23/01/2014

Thông thường bạn sẽ xây dựng một bài thuyết trình Microsoft PowerPoint 2013 với các dữ kiện và con số được thể hiện một cách tốt nhất trong một bảng. Bảng được xây dựng dựa trên cấu trúc hàng và cột thể hiện thông tin thuộc tính cần mô tả và so sánh một cách dễ dàng. Bạn có thể chèn một bảng vào bất kỳ trang trình bày PowerPoint, bao gồm hoặc không bao gồm vùng chứa nội dung.

Nếu thông tin dạng bảng bảng đã có, ví dụ, như một bảng tính Microsoft Excel bạn có thể sao chép và dán nó vào một bảng PowerPoint. Nếu bạn muốn giữ lại công thức, tốt nhất là nhúng bảng tính như một đối tượng trong PowerPoint.

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu chèn và định dạng một bảng vào một trang trình bày PowerPoint và sau đó chèn và thao tác một bảng tính Excel.

Chèn bảng

Khi muốn trình bày nhiều dữ liệu theo một định dạng có tổ chức và dễ đọc, bảng thường là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Trên một trang trình bày bao gồm một vùng chứa nội dung, bạn có thể nhấp vào nút Insert Table của vùng chứa nội dung bắt đầu quá trình tạo bảng. Trên bất kì trang trình bày, bạn có thể nhấp vào nút Table trong nhóm Tables trên tab Insert để thêm một bảng bên ngoài giữ chỗ.


Sau khi xác định số cột và hàng bạn muốn tạo bảng, PowerPoint tạo cấu trúc bảng, theo đó bao gồm một cấu trúc hai chiều kết hợp các hàng và cột. Thông tin tại giao điểm của mỗi hàng và cột được gọi là một ô. Thường hàng đầu tiên được sử dụng cho tiêu đề cột, và cột ngoài cùng bên trái được sử dụng cho các tiêu đề hàng.

Bạn làm việc với các bảng PowerPoint theo cách tương tự như bạn làm việc với các bảng trong Microsoft Word. (Nếu bảng bạn muốn sử dụng đã tồn tại trong một tài liệu Word, bạn có thể sao chép và dán bảng vào một trang trình bày của PowerPoint, thay vì tạo lại nó.)

Để nhập thông tin trong bảng, bạn bấm vào một ô và sau đó nhập dữ liệu. Di chuyển con trỏ chuột từ ô này sang ô khác bằng cách nhấn phím Tab. Nhấn phím Tab trong ô cuối cùng của bảng sẽ thực hiện chèn một hàng mới ở dưới cùng của bảng. Nếu cần một hàng mới tại vị trí khác, bạn có thể chèn một hàng vào phía trên hoặc dưới dòng chứa con trỏ hoặc chèn một cột bên trái hoặc bên phải bằng cách nhấn vào các nút tương ứng trong nhóm Rows & Columns của tab ngữ cảnh Layout. Nếu bạn không còn cần một cột hoặc hàng chỉ định nữa, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách nhấn vào nút Delete trong nhóm Rows & Columns và sau đó nhấp vào nút Delete Columns hoặc Delete Rows.


Bạn có thể nhấp vào nút Merge Cells trong nhóm Merge của tab Layout để kết hợp (gộp) các ô được lựa chọn vào một ô kéo dài với hai hoặc nhiều cột hoặc hàng. Một cách khác để gộp các ô bằng cách nhấn vào nút Eraser trong nhóm Draw Borders trên tab theo ngữ cảnh Design, và sau đó kéo cục  tẩy xuất hiện trên đường biên giữa hai ô.


Nếu bạn muốn chia một ô thành hai hoặc nhiều ô, bạn có thể chọn các ô và sau đó nhấp vào nút Split Cell trong nhóm Merge trên tab Layout, hoặc bạn có thể nhấp vào nút Draw Table trong nhóm Draw Borders trên tab theo ngữ cảnh Design, và sau đó vẽ một đường với bút chì khi nó xuất hiện.


Các tin khác