Tin tức

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem bài thuyết trình (Phần cuối)

21/01/2014

Cài đặt trình Xem

Nếu máy tính hỗ trợ hai màn hình, hoặc nếu bạn trình chiếu bài thuyết trình từ máy tính của bạn thông qua một máy chiếu, có thể bạn muốn kiểm tra trình xem. Theo cách này, bạn có thể kiểm soát được bài thuyết trình trên một màn hình trong khi khán giả nhìn thấy các trang trình bày trong chế độ Slide Show trên màn hình cung cấp hoặc màn hình máy chiếu.

Để cung cấp một bài thuyết trình trên một màn hình và sử dụng chế độ xem Presenter:

1. Mở bài thuyết trình PowerPoint mà bạn muốn thiết lập.

2. Trên tab Slide Show, trong nhóm Set Up, nhấp vào Set Up Slide Show.

Hộp thoại Set Up Slide Show sẽ mở ra. Khi máy tính của bạn được thiết lập để sử dụng nhiều màn hình, các thiết lập trong vùng Multiple Monitors được kích hoạt.

3. Trong vùng Multiple Monitors, nhấp vào mũi tên Display Slide Show On, và sau đó trong danh sách, nhấp vào tên của màn hình bạn muốn sử dụng để trình chiếu bài thuyết trình cho khán giả. Các trang trình bày sẽ hiển thị đầy màn hình trên màn hình chỉ định.

4. Chọn hộp kiểm Show Presenter, và sau đó nhấn OK.

5. Với tiêu đề trang trình bày của bài thuyết trình đang được kích hoạt, chuyển sang chế độ Slide Show.

Tiêu đề trang trình bày được hiển thị đầy màn hình trên màn hình hiển thị cho khán giả, và chế độ xem Presenter hiển thị trên màn hình điều khiển. Là người trình bày, bạn có thể xem chi tiết về những gì trang trình bày hoặc điểm mục sẽ đến tiếp theo, xem ghi chú thuyết trình của bạn, chuyển trực tiếp đến bất kì trang trình bày chỉ định, chuyển nền đen cho màn hình trình chiếu trong khi tạm dừng bài thuyết trình, và theo dõi thời gian.

6. Trên điều khiển màn hình, sử dụng các công cụ xem thuyết trình để điều khiển bài thuyết trình.

Trình diễn bài thuyết trình

Để cung cấp một bài thuyết trình cho khán giả, đầu tiên bạn nhấp vào nút From Beginning trong nhóm Start Slide Show của tab Slide Show để hiển thị các trang trình bày đầy màn hình. Sau đó, tùy thuộc vào cách đã thiết lập bài thuyết trình, bạn có thể nhấp chuột mà không cần di chuyển chuột để hiển thị lần lượt các trang trình bày theo thứ tự, hoặc bạn có thể cho phép PowerPoint hiển thị các trang trình bày theo định lượng thời gian mà bạn đã thiết lập trên tab Transitions.

Nếu cần phải di chuyển đến một trang trình bày khác thay vì một trang kế tiếp hoặc trước đó, bạn có thể di chuyển con trỏ chuột để hiển thị một thanh công cụ điều hướng ở góc dưới bên trái của trang trình bày. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ này theo các cách sau:

- Di chuyển sang trang trình bày tiếp theo, nhấn nút Next.

- Di chuyển đến trang trình bày trước đó, nhấn vào Previous.

- Di chuyển đến một trang trình bày không theo tuần tự, nhấp vào nút Navigation, bấm Go To Slide, và sau đó bấm vào trang trình bày.

- Để kết thúc bài thuyết trình, nhấp vào End Show.

Trong khi thuyết trình, bạn có thể nhấn mạnh thông điệp bằng cách vẽ trên các trang trình bày với một "cây bút" điện tử hoặc thay đổi nền sau văn bản với một trình tô. Bạn chỉ cần nhấp vào nút Pen trên thanh công điều khiển ở góc dưới bên trái màn hình trình trình chiếu và sau đó bắt thực hiện việc vẽ hoặc tô văn bản hoặc đối tượng bạn muốn làm nổi bật. Màu sắc bút được xác định bởi các thiết lập trong hộp thoại Set Up Show trong nhoms Set Up của tab Slide Show, nhưng bạn có thể thay đổi màu sắc bút trong bài thuyết trình bằng cách bấm chuột phải lên trang trình bày và chọn Pointer Options, chon Ink Color và, và sau đó chọn màu sắc mà bạn muốn.

 

 


 

Các tin khác