Tin tức

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem bài thuyết trình (Phần 2)

20/01/2014

Xem trước và in bài thuyết trình

Nếu bạn có kế hoạch cung cấp bài thuyết trình của bạn bằng điện tử, và bạn muốn thực hiện in bài thuyết trình để dễ dàng kiểm soát các lỗi đánh máy và không nhất quán về kiểu. Trước khi in, bạn có thể xem trước bài thuyết trình để xem cách trình bày sẽ  được in trên giấy. Bạn xem trước một bài thuyết trình trên trang Print trong trong tab File, nơi bài thuyết trình xuất  hiện trong khung bên phải.


Bạn có thể nhấp vào nút Next Page hoặc Previous Page ở góc dưới bên trái của cửa sổ để di chuyển giữa các trang trình bày. Để phóng to một phần của một trang trình bày, nhấp vào nút Zoom In và Zoom Out trên thanh trượt zoom ở góc dưới bên phải. Nhấp vào nút Zoom To để phóng to vừa với cửa sổ.

Nếu in một bài thuyết trình chứa màu sắc trên một máy in đơn sắc, bạn có thể xem trước với màu xám hoặc đen và trắng để xác định văn bản là phù hợp so với nền.

Khi đã sẵn sàng để in, không cần phải rời khỏi tab File. Bạn chỉ cần nhấp vào nút Print để in một các trang trình bày trên máy in mặc định. Nếu các thiết lập mặc định không phải là những gì bạn muốn, bạn có thể thực hiện những thay đổi sau đây trên trang in:

- Number of copies (Số lượng bản sao): nhấp vào mũi tên để điều chỉnh các thiết lập số bản sao được in.

- Which printer (máy in nào): Nếu có nhiều hơn một máy in có sẵn, xác định máy in bạn muốn sử dụng và thiết lập thuộc tính của nó (chẳng hạn như nguồn giấy và nén hình ảnh).

- Which slides to print (Các trang trình bày nào được in): Bạn có thể in tất cả các trang trình bày, các trang trình bày được chọn, hoặc trang trình bày hiện hành. Để chỉ in trang trình bày cụ thể, nhấp vào hộp Slides, và nhập số trang trình bày và phân cách nhau bằng dấu phẩy (không có khoảng trắng). Ví dụ, nhập 1,5,10-12 để in trang trình bày 1, 5, 10, 11, và 12.

- What to print (in gì): Từ bộ sưu Print Layout, xác định xem in trang trình bày (mỗi trang trình bày trên một trang), các trang ghi chú (một nửa kích thước trình chiếu trên trang với không gian cho các ghi chú), hoặc một phác thảo. Bạn cũng có thể in tài liệu phát, quy định cụ thể số lượng các trang trình bày in trên mỗi trang (1, 2, 3, 4, 6, hoặc 9) và thứ tự của chúng.


- Whether to frame slides (in khung hhoặc không): Bấm vào tùy chọn này dưới Print LayoutHandouts để đặt một khung xung quanh các trang trình bày trên các trang in.

- Whether to scale slides (điều chỉnh tỷ lệ trang trình bày): Nếu bạn chưa thiết lập kích thước của các trang trình bày để phù hợp với kích thước của giấy trong máy in, bấm vào tùy chọn này để có PowerPoint tự động giảm hoặc tăng kích thước của các trang trình bày phù hợp với giấy khi bạn in chúng .

- Print quality (Chất lượng in): Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn chất lượng in cao nhất.

- Print comments and link markup (in nhận xét và đánh dấu): Bấm vào tùy chọn này nếu ghi chú điện tử hoặc viết tay được gắn vào bài thuyết trình và bạn muốn xem lại cùng với các trang trình bày.

- Collate multiple copies (nhiều bản sao): Nếu bạn in nhiều bản sao của một bài thuyết trình, chỉ rõ toàn bộ sẽ được in cùng một lúc.

- Color range (phạm vi màu) Chỉ định bài thuyết trình sẽ được in với màu (màu sắc trên một máy in màu và đen trắng trên một máy in đơn sắc), màu xám (trên máy in màu hoặc máy in đơn sắc), hay chỉ nguyên màu đen và trắng (không có màu xám trên máy in màu hoặc đơn sắc).

- Edit the header or footer (Chỉnh sửa header hoặc footer): Nhấn vào tùy chọn này để hiển thị hộp thoại Header and Footer.

Các tin khác