Tin tức

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 5: Thêm hình ảnh đơn giản (phần 3)

16/01/2014

Chuyển đổi điểm Bullet hiện vào Sơ đồ

Bạn có thể quyết định sau khi tạo một danh sách liệt kê trên một trang trình bày một sơ đồ sẽ truyền đạt rõ ràng hơn theo quan điểm của bạn với khán giả. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi một danh sách liệt kê thành một lược đồ SmartArt chỉ với một vài cú nhấn chuột.

Để tạo ra một lược đồ từ một danh sách liệt kê hiện tại:

1. Nhấp vào bất cứ nơi nào trong vùng chứa các danh sách liệt kê bạn muốn chuyển đổi.

2. Kích chuột phải vào bất cứ nơi nào trong vùng chứa được lựa chọn, và chọn Convert To

SmartArt.

3. Thực hiện một trong các cách sau:

a. Nếu bố trí lược đồ mà bạn muốn xuất hiện trong bộ sưu tập, bấm vào hình thu nhỏ của nó.

b. Nếu bạn thấy cách bố trí mà bạn muốn, kích vào More SmartArt Graphics. Sau đó, trong hộp thoại Choose A SmartArt Graphic, nhấp vào bố trí mà bạn muốn, và nhấn OK.

4. Điều chỉnh kích thước, vị trí, và cách hiển thị của lược đồ theo cách thông thường.


Chèn biểu đồ

Nếu muốn biểu diễn dữ liệu số một cách trực quan, bạn có thể thêm một biểu đồ vào trang trình bày. Biểu đồ làm giúp dễ dàng để xem xu hướng mà thể hiện không được rõ ràng khi nhìn vào những con số.


Trên một trang trình bày bao gồm một vùng chứa nội dung, bạn có thể nhấp vào nút Insert Chart của vùng chứa để bắt đầu quá trình tạo một biểu đồ. Bạn cũng có thể nhấp vào nút Chart trong nhóm Illustrations trên tab Insert để thêm một biểu đồ vào trang trình bày. Trong cả hai trường hợp, cho bạn chọn kiểu biểu đồ bạn muốn. Nếu cửa sổ PowerPoint là tối đa, khi bạn nhấn OK, một biểu đồ mẫu về kiểu bạn chọn sẽ được đưa vào trong trang trình bày hiện tại, và thu nhỏ cửa sổ PowerPoint để nó chiếm một nửa màn hình. Một bảng tính Microsoft Excel có chứa các dữ liệu thử nghiệm trong biểu đồ mẫu được hiển thị trong một nửa còn lại. Bạn sử dụng bảng này để nhập các thông tin bạn muốn kiểm thử, theo sau là mô hình minh họa bằng các dữ liệu mẫu.


Bảng tính Excel bao gồm các hàng và cột của các ô có chứa các giá trị, trong thuật ngữ biểu  đồ được gọi là các điểm dữ liệu. Nhìn chung một tập hợp các điểm dữ liệu được gọi là một dãy dữ liệu. Mỗi ô bảng tính được xác định bởi một địa chỉ bao gồm tên cột và số hàng, ví dụ, A2. Một dãy các ô được xác định bằng địa chỉ của ô ở góc trên bên trái và địa chỉ của ô ở góc dưới bên phải, cách nhau bằng dấu hai chấm, ví dụ, A2: D5.

Khi thay thế các dữ liệu mẫu trong bảng tính, bạn sẽ thấy ngay lập tức kết quả trong cửa sổ biểu đồ của PowerPoint liền kề. Mỗi điểm dữ liệu trong một dãy dữ liệu được thể hiện trong biểu đồ bằng một điểm đánh dấu dữ liệu. Dữ liệu thử nghiệm thể hiện trục x-còn được gọi là loại trục danh mục, trục y được gọi là trục giá trị. (Biểu đồ ba chiều có thêm một trục z goi là cao độ) Nhãn dọc theo mỗi trục thể hiện danh mục, giá trị, hoặc một dãy trong biểu đồ. Một ghi chú cung cấp thông tin cho việc xác định các dãy dữ liệu.


Để nhập dữ liệu trong một ô của bảng tính Excel, trước tiên bạn bấm vào ô để chọn. Bạn có thể chọn toàn bộ cột bằng cách nhấn vào tiêu đề cột hộp bóng mờ có chứa một ký tự ở đầu mỗi cột và toàn bộ hàng bằng cách nhấn vào dòng tiêu đề hộp bóng mờ có chứa một số bên trái của mỗi hàng. Bạn có thể chọn toàn bộ bảng tính bằng cách nhấn vào nút Select All-hộp giao tiêu đề cột và hàng.

Sau khi đã chọn một ô, bạn có thể nhập dữ liệu bằng cách gõ trực tiếp. Tuy nhiên, nếu dữ liệu của bạn đã tồn tại trong một bảng tính Excel hoặc Microsoft Access hoặc bảng Microsoft Word, bạn không cần phải nhập lại nó. Bạn có thể sao chép dữ liệu từ chương trình nguồn của nó và dán vào bảng tính Excel được liên kết đến các trang trình bày.

Sau khi đã vẽ dữ liệu của bạn trong biểu đồ, bạn có thể di chuyển và thay đổi kích thước biểu đồ cho phù hợp với không gian có sẵn trên trang trình bày. Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu cả các giá trị tiêu đề các cột và hàng, bất cứ lúc nào, và PowerPoint sẽ vẽ lại các biểu đồ để phản ánh những thay đổi của bạn.

Các tin khác