Tin tức

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 5: Thêm hình ảnh đơn giản (Phần 2)

14/01/2014

Chèn các lược đồ

Đôi khi các khái niệm bạn muốn truyền tải đến khán giả sẽ thể hiện theo lược đồ, mô tả theo quy trình, hệ thống phân cấp, chu kỳ, hoặc các mối quan hệ. Bạn có thể dễ dàng tạo ra lược đồ, trực quan hấp dẫn cho bài thuyết trình sử dụng công cụ đồ họa SmartArt của powerpoint một công cụ mạnh mẽ đi kèm với các chương trình Microsoft Office 2013. SmartArt cung cấp một bộ định dạng giúp dễ dàng kết hợp với nhau theo từng loại lược đồ sau:


 - Process (quy trình): Lược đồ này mô tả thứ tự các bước bước cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ. Ví dụ, quá trình phê duyệt cho sự ra mắt của hàng loạt cuốn sách mới.

 - Hierarchy (Lược đồ phân cấp): Lược đồ này minh họa cho cấu trúc của một tổ chức hoặc thực thể, ví dụ, cơ cấu quản lý cấp cao của công ty.

 - Cycle (chu kỳ): Lược đồ này mô tả một chuỗi các bước, nhiệm vụ, hoặc các sự kiện, hoặc mối quan hệ của các bước, nhiệm vụ, hoặc các sự kiện trọng tâm, các yếu tố chính, ví dụ, quá trình lặp liên tục để cải tiến sản phẩm dựa trên thông tin phản hồi của khách hàng.

 - Relationship (quan hệ): Những chương trình hội tụ, khác nhau, chồng chéo, hợp nhất, hoặc chứa các yếu tố, ví dụ, làm thế nào tổ chức e-mail, lịch, địa chỉ liên lạc và có thể hội tụ để cải thiện năng suất của bạn.

Trên một trang trình bày bao gồm một vùng chứa nội dung, bạn có thể nhấp vào nút Insert SmartArt của vùng chứa nội dung để bắt đầu quá trình tạo ra một lược đồ. Bạn cũng có thể nhấp vào nút SmartArt trong Relationship trên tab Insert để thêm một lược đồ vào bất kỳ trang trình bày. Trong cả hai trường hợp đó bạn chọn kiểu biểu đồ bạn muốn tạo và nhấn một bố trí cụ thể cho thấy một hình ảnh và mô tả. Khi tìm thấy lược đồ truyền tải tốt nhất thông tin, bạn bấm OK để chèn lược đồ với các văn bản chứa sẵn theo đó bạn có thể thay thế trong một cửa sổ văn bản bên cạnh.

Sau khi tạo một lược đồ, bạn có thể thay đổi vị trí và kích thước của nó để phù hợp với bài trang trình bày, và với chỉ một vài cú nhấp chuột, bạn có thể thay đổi màu sắc và cách hiển thị hình dạng của nó để đạt được kết quả chuyên nghiệp.


Bạn có thể sử dụng hình ảnh và các tệp tin clip nghệ thuật trong một loạt các định dạng, bao gồm:

- BMP (bitmap): định dạng này lưu trữ đồ họa dưới dạng một dãy các dấu chấm, hoặc điểm ảnh. Với chất lượng khác nhau của BMP, phản ánh số lượng các bit có sẵn cho mỗi điểm ảnh để lưu trữ thông tin về đồ họa số bit lớn hơn và số lượng màu sẽ cho chất lượng ảnh tốt hơn.

- GIF (Graphics Interchange Format): Định dạng này phổ biến cho hình ảnh xuất hiện trên các trang web vì chúng có thể được nén không mất thông tin và trong đó có thể là các hoạt ảnh. Lưu trữ  GIF nhiều nhất là 8 bit cho mỗi điểm ảnh, do đó, chúng giới hạn 256 màu.

- JPEG (Joint Photographic Experts Group) định dạng nén này hoạt động tốt cho các đồ họa phức tạp như hình ảnh quét. Một số thông tin bị mất trong quá trình nén, nhưng thường sự mất mát này không thể nhận thấy bằng mắt thường. Màu sắc hình ảnh JPEG lưu trữ 24 bit cho mỗi điểm ảnh, do đó họ có khả năng hiển thị hơn 16 triệu màu. Độ phân giải ảnh JPEG lưu trữ 8 bit cho mỗi điểm ảnh.

- TIFF (Tag Image File Format) Định dạng này có thể lưu trữ hình ảnh nén với một số linh hoạt các bit cho mỗi điểm ảnh. Sử dụng  các thẻ, một tệp tin TIFF nhiều trang duy nhất có thể lưu trữ nhiều hình ảnh, cùng với thông tin liên quan như kiểu nén và hướng.

- PNG (Portable Network Graphic) Định dạng này có những ưu điểm của định dạng GIF nhưng có thể lưu trữ các màu với 8, 24, hoặc 48 bit cho mỗi điểm ảnh và với 1, 2, 4, 8, hoặc 16 bit cho mỗi điểm ảnh. Một tệp tin PNG cũng có thể chỉ định từng điểm ảnh pha trộn với màu nền của nó và có thể chứa thông tin hiệu chỉnh màu sắc để các hình ảnh nhìn chính xác cho một loạt các thiết bị hiển thị. Đồ họa được lưu trong định dạng này là nhỏ hơn, vì vậy chúng hiển thị nhanh hơn.

 

Các tin khác