Tin tức

Hướng dẫn dùng Powerpoint - Bài 7: Thêm bảng biểu (Phần 2)

23/01/2014

Định dạng bảng

Bạn có thể định dạng toàn bộ bảng cũng như các ô riêng lẻ bằng cách sử dụng các lệnh trên tab ngữ cảnh DesignFormat, mà chỉ xuất hiện khi một bảng đang kích hoạt. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các nút trên tab theo ngữ cảnh Design để chuyển sang một kiểu bảng khác nhau, ngay lập tức thay đổi cách thể hiện của văn bản và các ô để làm cho thông tin quan trọng nổi bật. Nếu muốn, bạn cũng có thể định dạng các từ và ô riêng lẻ.

Chèn và cập nhật bảng tính Excel

Khả năng xử lý bảng của PowerPoint là hoàn toàn phù hợp cho việc hiển thị các thông tin đơn giản, theo đó không thay đổi trong suốt thời gian hữu dụng của thuyết trình. Tuy nhiên, nếu dữ liệu của bạn liên quan đến việc tính toán hoặc có thể yêu cầu cập nhật, có thể bạn cần duy trì các thông tin trong một bảng tính Excel. Sau đó bạn có thể nhúng bảng tính trong một trang trình bày như một đối tượng, hoặc bạn có thể liên kết các trang trình bày vào bảng tính để bạn sẽ không phải lo lắng về việc lưu trữ dữ liệu hiện tại nhiều nơi.

Các đối tượng nhúng và các đối tượng liên kết khác nhau theo các cách sau:

- Một đối tượng nhúng là một đối tượng duy trì một kết nối trực tiếp với chương trình ban đầu của nó, được gọi là chương trình nguồn. Sau khi chèn một đối tượng nhúng, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nó bằng cách nhấp đúp vào nó, khi đó sẽ mở ra các chương trình mà chúng được tạo ra. Bạn cần biết rằng nhúng một đối tượng trong một bài thuyết trình sẽ tăng kích thước tệp tin của bài thuyết trình, vì PowerPoint sẽ lưu trữ không chỉ các dữ liệu chính nó mà còn thông tin về cách hiển thị dữ liệu.

- Một đối tượng được liên kết là một bài thuyết trình với một trang trình bày bao gồm thông tin được lưu trữ trong tài liệu gốc, được gọi là tài liệu nguồn. Nếu bạn chỉnh sửa các tài liệu nguồn trong các chương trình nguồn sau khi thêm một đối liên kết vào một trang trình bày, PowerPoint cập nhật các đại diện của các đối tượng. Vì PowerPoint chỉ lưu trữ các dữ liệu cần thiết để hiển thị các thông tin, kết quả liên kết sẽ giúp kích thước tệp tin nhỏ hơn so với việc nhúng.

Ví dụ, một quản lý bán hàng lưu trữ thông tin bán hàng và dự báo doanh số bán hàng trong tương lai trong các bảng tính Excel. Trên một trang trình bày của một bài thuyết trình, họ có thể nhúng các thông tin bán hàng đã có, sẽ không thay đổi, như một đối tượng. Trên trang trình bày khác, họ có thể liên kết các dự báo doanh số bán hàng trong tương lai vẫn còn đang trong quá trình tinh chỉnh. Sau đó cập nhật các bảng tính dự báo, các bảng được liên kết trong các bài thuyết trình PowerPoint tự động cập nhật.

 

Các tin khác