Tin tức

Học Excel - Ứng dụng tự động hóa của Excel Macro

05/11/2013

Để tạo một Excel Macro bạn phải có bản ghi các hoạt động Excel và lưu trữ nó như một macro. Khi đã có đủ điều kiện, bạn thực hiện tạo Macro như sau:

Tạo Macro

- Từ menu Tools, chọn Macro,click Record New Macro

- Hộp thoại Record Macro hiển thị, nhập tên ở mục Macro name


                                                

- Kích nút Options để hiển thị hộp thoại Macro Options

- Tại mục Shortcut key, nhập một ký tự vào sau hộp Ctrl+ (ví dụ Ctrl+I). Phím tắt này sẽ được sử dụng để gọi macro.
- Kích OK để trở về hộp thoại Macro

- Kích nút Cancel để bỏ qua hộp thoại.


Chạy macro sử dụng công cụ lệnh

- Từ menu Tools, chọn Macro và kích Macros.

- Hộp thoại Macro hiển thị, trong mục Macro name, chọn tên macro mà bạnmuốn chạy

- Kích nút Run. Chú ý: Nếu bạn muốn thay đổi hay xóa macro, chỉ cần kích vào nút Edit hay Delete

Chạy macro bằng phím tắt

- Ấn tổ hợp phím Ctrl+? (với ?là ký tự đã gán) 

Tạo một nút lệnh và gán Excel macro

- Nếu thanh công cụ Formskhông hiển thị, kích chuột phải trên thanh công cụ, từ menu pop-up, chọn Forms.

- Để tạo một nút lệnh, từ thanh công cụ Forms kích vào biểu tượng Button

                                                   

- Sau đó dùng chuột kéo tới vị trí bạn muốn, khi đó xuât hiện dấu + và bạn có thể kéo tới cỡ tùy ý

- Khi nhả chuột, hộp thoại Assign Macro xuất hiện.

                                                   

- Kích nút Record, hộp thoại Record Macro xuất hiện

- Từ mục Macro name: nhập tên của macro cần gọi

- Kích nút OK

- Khi đó, macro được lưu lại một cách thông thường, kích vào nút lệnh, chọn Edit Text từ menu pop-up

- Để chạy macro, kích vào nút vừa tạo.

Thay đổi tên button

- Kích đúp vào button, khi đó tên button được đánh dấu

- Gõ vào một tên mới và kích vào vùng bảng tính

Xóa button

- Kích vào nút và ấn phím Delete

Chúc các bạn thành công!


 

Thúy Hường

Các tin khác