Tin tức

Học excel - Phân tích các xu hướng dữ liệu bằng cách dùng biểu đồ thu nhỏ

30/10/2013

Trong bài học excel này giúp bạn biểu thị trực quan một xu hướng dữ liệu bằng cách sử dụng biểu đồ thu nhỏ bên trong các ô trang tính. Biểu đồ thu nhỏ có thể hướng sự chú ý tới những nội dung như sự tăng giảm theo mùa hoặc các chu kỳ kinh tế và nêu bật các giá trị tối đa và tối thiểu bằng một màu khác.

hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho
Học excel - Phân tích các xu hướng dữ liệu bằng cách dùng biểu đồ thu nhỏ


Chọn một ô trống bên cạnh hoặc gần với dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ thu nhỏ.

Chọn Insert > Line, Column, hoặc Win/Loss.

hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho


Trong hộp Data Range, hãy nhập phạm vi ô có dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ thu nhỏ. Ví dụ, nếu dữ liệu của bạn ở trong các ô A, B, C và D của hàng 2, hãy nhập A2:D2.


hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho
học excel - nhập phạm vi ô có dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ thu nhỏ

Nếu bạn muốn chọn phạm vi ô trên trang tính, hãy bấm hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho để tạm thời thu gọn hộp thoại, chọn các ô trên trang tính rồi bấm hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nhođể hiện hộp thoại ở dạng đầy đủ.

Bấm OK.

Xuất hiện Sparkline Tools xuất hiện trên ribbon. Sử dụng các lệnh trên tab Design để tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ.

hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho

Do biểu đồ thu nhỏ được nhúng trong một ô, bất kỳ phần văn bản nào bạn nhập vào ô đó sẽ sử dụng biểu đồ thu nhỏ làm nền, giống như sau:

hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho

Nếu bạn chọn một ô, bạn luôn có thể sao chép biểu đồ thu nhỏ sang các ô khác trong một cột hoặc hàng sau bằng cách kéo hoặc sử dụng Fill Down (Ctrl+D).

Học excel - Tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ

Sau khi tạo biểu đồ thu nhỏ, bạn có thể thay đổi loại, kiểu và định dạng của nó bất kỳ lúc nào.

Chọn biểu đồ thu nhỏ mà bạn muốn tùy chỉnh để hiển thị Sparkline Tools trên ribbon.

hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho

Trên tab Design, hãy chọn những tùy chọn mà bạn muốn. Bạn có thể:

Hiện các đánh dấu để nêu bật các giá trị riêng trong biểu đồ thu nhỏ dạng đường thẳng.

hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho

Thay đổi kiểu hoặc định dạng của biểu đồ thu nhỏ.

hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho


Hiện và thay đổi phần thiết đặt trục.

hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nho

Thay đổi cách thức hiển thị dữ liệu

hoc-excel-esvn-phan-tich-xu-huong-du-lieu-bang-cach-dung-bieu-do-thu-nhoTham khảo thêm các bài học excel tại đây

 

ESVN chúc bạn thành công!


http://esvn.vn/

Các tin khác