Tin tức

Học Excel - Chuyển nhanh định dạng từ hoa sang thường

11/11/2013

Khi tập hợp danh sách, họ và tên có xu hướng sử dụng ký tự in hoa nhưng trong một số trường hợp bạn cần phải chuyển sang ký tự thường. Bài học excel sau sẽ giúp bạn chuyển nhanh định dạng từ hoa sang thường khi thao tác với bảng tính excel.

Khi tập hợp danh sách, họ và tên có xu hướng sử dụng ký tự in hoa nhưng trong một số trường hợp bạn cần phải chuyển sang ký tự thường. Nếu bạn đang quản lý một danh sách hơn 1.000 người thì việc làm thủ công là chuyện tốn khá nhiều thời gian đôi khi lại không hiệu quả.

Bài học excel sau sẽ giúp giải quyết nhanh vấn đề này. Đầu tiên, trong danh sách đang quản lý, bạn tạo thêm một cột bên cạnh cột tên cần chuyển đổi.

Để thêm cột mới, bạn có thể chọn khối cột chứa tên sau đó bấm phải chuột và chọn Insert (thao tác này sẽ tạo thêm một cột mới bên trái cột được chọn khối).

hoc-excel-chuyen-nhanh-dinh-dang-tu-hoa-sang-thuong

Học excel - Tạo thêm một cột bên cạnh cột tên cần chuyển đổi 

Lúc đó, tại ô đầu tiên bên cạnh tên đầu tiên cần chuyển đổi (tức là ô B2 theo như hình minh họa), bạn nhập vào công thức =Proper(A2), trong đó ô A2 chính là ô chứa văn bản cần chuyển đổi từ ký tự in hoa sang ký tự thường.

hoc-excel-chuyen-nhanh-dinh-dang-tu-hoa-sang-thuong

Học excel - Nhập công thức chuyển tất cả văn bản tại ô được chọn sang ký tự thường nhưng viết in hoa đầu

Để sao chép công thức áp dụng cho toàn danh sách, bạn di chuyển chuột vào dấu chấm ở góc phải bên dưới của ô hiện tại, sau đó dùng chuột để kéo xuống cuối danh sách, Excel sẽ tự động sao chép công thức xuống cuối danh sách.

hoc-excel-chuyen-nhanh-dinh-dang-tu-hoa-sang-thuong

Cách để excel tự động sao chép công thức xuống cuối danh sách

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng các câu lệnh sau để chuyển đổi các định dạng văn bản:

- UPPER(A2): Chuyển tất cả văn bản tại ô A2 sang ký tự in hoa

- LOWER(A2): Chuyển tất cả văn bản tại ô A2 sang ký tự thường

- Proper(A2): Chuyển tất cả văn bản tại ô A2 sang ký tự thường nhưng viết in hoa đầu.

Tham khảo thêm các bài học excel tại đây

Các tin khác