Tin tức

Excel Web App và các tác vụ cơ bản.

04/11/2013

Bạn phải sử dụng trình duyệt web để tạo một Excel Web App, để có thể xem và sửa các tài liệu của mình được lưu trữ trên SkyDriver. Nếu bạn đã có gói Office 365, hoặc trang SharePoint, bạn bắt đầu sử dụng Excel Web App bằng cách tạo hoặc lưu trữ tài liệu được lưu trữ trong thư viện trên trang của bạn.
Chú ý: Nếu bạn đã và đang sử dụng  Excel Web App với SharePoint 2010 hoặc nếu bạn đã sử dụng Internet Explorer 7, hãy xem và giới thiệu về Excel Web App.

Chia sẻ tài liệu Online
Tài liệu của bạn đang ở chế độ trực tuyến, bạn có thể chia sẻ tài liệu luôn trên trang của mình thay vì bạn phải gửi Email đính kèm
một tệp tin
. Và mọi người có thể xem, sắp xếp, lọc tất cả dữ liệu và tìm hiểu các chi tiết của PivotTable.


Excel-Web-App-cac-thao-tac-co-ban-1

Sửa tài liệu Excel
trong trình duyệt
Click Edit Workbook chọn Edit in Excel Web App. Để bắt đầu sử dụng tính năng sửa tài liệu. Bạn cần nhập dữ liệu, thiết lập công thức, thêm biểu đồ, sử dụng các định dạng cơ bản, và muốn sửa chi tiết bạn vào trong Excel.

Excel-Web-App-cac-thao-tac-co-ban-2

Excel sẽ tự động lưu tài liệu của bạn, nếu thao tác không đúng bạn có thể nhấn nút hoàn tác hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + Z.

Làm việc cùng nhau trên một bảng tính.
Rất đặc biệt Excel Web App cho phép bạn biết được những ai đang làm việc trên tài liệu của bạn. 

Excel-Web-App-cac-thao-tac-co-ban-3

In tài liệu trong Excel Web App

Chọn tài liệu, biểu đồ mà bạn muốn in, rồi click chuột vào File chọn Print. (Nếu muốn in toàn bộ, bạn không nên chọn bất kì mục nào trước khi in tài liệu).

Excel-Web-App-cac-thao-tac-co-ban-4

Bạn kết thúc với dạng có thể in ra trong cửa sổ trình duyệt rồi click chuột vào Print.

Excel-Web-App-cac-thao-tac-co-ban-5Các tin khác