Tin tức

Cách tạo một biểu đồ trong Excel 2013

05/11/2013

Biểu đồ trong Excel mà bạn chọn không phù hợp trong việc sử dụng làm tài liệu trong Excel giờ chỉ còn trong quá khứ. Bạn hãy thử sử dụng tính năng Recommended Charts, trên thanh công cụ bạn chọn Insert một biểu đồ để phù hợp với dữ liệu mà trong tài liệu của bạn.

Chọn dữ liệu mà bạn muốn tạo biểu đồ trong tài liệu Excel.
Click chuột vào Insert chọn Recommended Charts.

cach-tao-bieu-do-1

Trên tab Recommended Charts, thanh cuộn sẽ hiển thị cho bạn một list các danh sách biểu đồ gợi ý, và bạn chỉ cần chọn biểu đồ sao cho phù hợp với dữ liệu của bạn.


 cach-tao-bieu-do-2

Chú ý: Nếu bạn không tìm đươc biểu đồ thích hợp nào, bạn hãy click chuột vào All Charts để xem tất cả các biểu đồ.
  Khi đã chọn được biểu đồ thích hợp, click chuột chọn Ok.
 Sử dùng các nút Chart Elements, Chart Styles, và Chart Filters ở trên các nút bên phải của biểu đồ để thêm các thành phần trong biểu đồ như axis titles hoặc data labels, tùy chinh giao diện và thay đổi dữ liệu hiển thị trong Excel.

cach-tao-bieu-do-3

Để truy cập các tính năng dịnh dạng vào trong thiết kế, hãy chọn một chỗ bất kì trên biểu đồ để thêm công cụ biểu đồ trên thanh ribbon, và click vào tab bạn muốn thiết kế và định dạng.

cach-tao-bieu-do-4

Các tin khác