Tin tức

Các hàm sử dụng làm công thức tính toán.

01/11/2013

Kết quả và các công thức tính toán của 1 số làm Excel có thể khác biệt giữa các cấu hình và môi trường Window khác nhau.

Với mỗi chương trình sử dụng 1 công thức tính toán với các giá trị trong trang tính sử dụng các hàm. Chẳng hạn với công thức sau: =SUM(A1:A2) và SUM(A1,A2) đều dùng hàm SUM để thêm 1 giá trị vào trong 2 ô là A1 và A2, chú ý: công thức luôn bắt đầu với dấu bằng (=).

Dưới đây là cách sử dụng:

Bưới 1: Bấm vào 1 ô mà bạn muốn nhập công thức sử dụng hàm.

Bước 2: Để sử dụng bạn bấm vào biểu tượng Chèn Hàm cac-su-dung-cac-ham-tren-excel-1 trên thanh chứa công thức cac-su-dung-cac-ham-tren-excel-2

Chú ý: Trong Excel với mỗi công thức đều bắt đầu bằng dấu (=) .

Bước 3: Trong hộp thoại hoặc chọn select a category, hoặc chọn tất All.

-      Nếu bạn đã sử dụng thành thạo với tất cả các loại hàm, bạn có thể chọn một thể loại.

- Nếu bạn không chắc chắn hàm nào sẽ được dùng, bạn có thể nhập một câu hỏi mô tả việc bạn muốn

làm trong hộp Tìm kiếm hàm (ví dụ, "cộng số" trả về hàm SUM).

Bước 4: Trong hộp thoại Select a function, chọn hàm bạn muốn dùng rồi bấm OK.

Bước 5: Trong hộp đối số hiển thị hàm bạn đã chọn, nhập giá trị, chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô bạn muốn.

Thay vì phải nhập tham chiếu ô, bạn cũng có thể nhập ô bạn muốn tham chiếu. Bấm cac-su-dung-cac-ham-tren-excel-3 để thu nhỏ hộp thoại, chọn ô bạn muốn tham chiếu rồi bấm cac-su-dung-cac-ham-tren-excel-4 để mở rộng lại hộp thoại.

Bước 6: Sau khi bạn hoàn thành các đối số cho công thức, bấm OK.

Chú ý: Nếu bạn thường xuyên sử dụng các hàm, bạn có thế dùng phím F1 để lấy các thông tin về các công thức và các đối số chuyền vào.

Ví dụ:

Sao chép bảng sang ô A1 trong một trang tính trống trong Excel để làm việc với các ví dụ về công thức có sử dụng các hàm này.

DỮ LIỆU5

4


2

6


3

8


7

1


Công thức

Mô tả

Kết quả

'=SUM(A:A)

Cộng tất cả các số trong cột A

=SUM(A:A)

'=AVERAGE(A1:B4)

Tính giá trị trung bình của tất cả các số trong khoảng A1:B4

=AVERAGE(A1:B4)

 

 


Các tin khác