Tin tức

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 1

30/10/2013

Khi bạn phải làm một tài liệu với những sự kiện và con số của một dự án, thay vì  trình bày văn bản dài dòng, khó hiểu, bạn có thể sử dụng biểu đồ để trình bày thông tin về những con số theo một cách trực quan, dễ hiểu.

Trong bài này, bạn sẽ được hướng dẫn cách thêm một biểu đồ vào một tài liệu và thay đổi cách thể hiện của nó bằng cách thay đổi kiểu biểu đồ, cách bố trí, cũng như màu sắc của các thành phần biểu đồ. Sau đó, bạn sẽ tái tạo biểu đồ bằng cách vẽ dữ liệu được lưu trữ trong một bảng tính Microsoft Excel hiện tại.

Chèn biểu đồ

Khi chèn một biểu đồ vào một tài liệu được tạo ra trong Microsoft Word 2013, một biểu đồ mẫu được nhúng vào trong tài liệu. Các dữ liệu được sử dụng để vẽ các biểu đồ mẫu được lưu trữ trong một bảng tính Excel được liên kết với các tập tin Word. (Điều đó có nghĩa bạn không cần phải duy trì một tập tin Excel riêng biệt.)

Bảng tính Excel bao gồm các hàng và cột của các ô có chứa các giá trị, gọi là các điểm dữ liệu. Một tập hợp các điểm dữ liệu được gọi là một chuỗi dữ liệu. Cũng như với các bảng Word, mỗi ô bảng tính được xác định bởi một địa chỉ bao gồm thư cột và hàng số, ví dụ, A2. Một dãy các ô được xác định bằng địa chỉ của ô ở góc trên bên trái và địa chỉ của ô ở góc dưới bên phải, cách nhau bằng dấu hai chấm, ví dụ, A2: D5.

Để tùy chỉnh các biểu đồ mẫu, bạn thay thế các dữ liệu mẫu trong bảng tính Excel với dữ liệu của riêng bạn. Bởi vì bảng tính Excel được liên kết với biểu đồ, khi thay đổi các giá trị trong bảng tính, biểu đồ thay đổi theo. Để nhập một giá trị trong một ô, bạn nháy chuột vào ô để chọn, và bắt đầu nhập. Bạn có thể chọn toàn bộ cột bằng cách nhấn vào tiêu đề cột. Để chọn toàn bộ dòng, bấm vào tiêu đề dòng bên trái. Bạn có thể chọn toàn bộ bảng tính bằng cách nhấn vào nút Select All-hộp giao của các tiêu đề cột và hàng ở góc trên cùng bên trái.

Để chèn biểu đồ vào tài liệu, tại tab Insert, trong nhóm Illustrator, bạn nhấn vào Chart

   

Hộp thoại Insert Chart được mở. Bạn thực hiện chọn một kiểu biểu đồ và nhập hoặc sửa nội dung bảng dữ liệu trực tiếp trên bảng dữ liệu Data Sheet của màn hình Excel

Đóng chương trình Excel, biểu đồ sẽ được lưu trong tài liệu Word

 

Các tin khác