Tin tức

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 2

29/10/2013

Sửa lược đồ

Sau khi tạo một sơ đồ, bạn có thể thêm và loại bỏ các phần tử hình dạng và chỉnh sửa văn bản của lược đồ bằng cách thay đổi trong khung Text. Bạn cũng có thể tùy chỉnh lược đồ bằng cách sử dụng các tùy chọn trên các tab theo ngữ cảnh của đối tượng SmartArt. Khi bạn chọn đối tượng SmartArt, hai tab theo ngữ cảnh là DesignFormat sẽ hiển thị, bạn sẽ sử dụng các tab này để thực hiện những thao tác thay đổi các thuộc tính và định dạng lược đồ.

Bạn có thể thực hiện các thay đổi sau bằng cách sử dụng các lệnh trên tab ngữ cảnh Design:

- Chuyển sang bố trí khác của cùng một loại hoặc một kiểu khác.

-  Thêm bóng và các hiệu ứng ba chiều cho tất cả các hình dạng trong một lược đồ.

-  Thay đổi màu sắc.

-  Thêm hình dạng và thay đổi hệ thống phân cấp của lược đồ.

Bạn có thể tùy chỉnh hình hình vẽ trong các cách sau đây bằng cách sử dụng các lệnh trên tab ngữ cảnh Format:

- Thay đổi hình dạng riêng lẻ, ví dụ, bạn có thể thay đổi một hình vuông thành một ngôi sao.

- Áp dụng một kiểu hình tích hợp sẵn.

- Thay đổi màu sắc, phác thảo, hoặc hiệu ứng của hình dạng.

- Thay đổi kiểu của văn bản của hình dạng.

Bạn có thể sử dụng Live Preview để hiển thị hiệu ứng thay đổi trước khi áp dụng. Nếu bạn áp dụng sự thay đổi và sau đó quyết định bạn thích phiên bản gốc hơn, bạn có thể nhấp vào nút Reset Graphic trong nhóm Reset trên tab ngữ cảnh Design

 

Các tin khác