Tin tức

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 1

29/10/2013

Lược đồ là đối tượng đồ họa để truyền đạt thông tin. Tài liệu kinh doanh thường bao gồm các lược đồ để làm rõ các khái niệm, mô tả quá trình, và cho thấy mối quan hệ thứ bậc. Microsoft Word 2013 cung cấp công cụ xử lý lược đồ mạnh mẽ được gọi là SmartArt, theo đó bạn có thể sử dụng để tạo ra lược đồ trực tiếp trong tài liệu. Bằng cách sử dụng lược đồ mẫu có sẵn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trong bài này, bạn sẽ được hướng dẫn chèn một lược đồ vào một tài liệu, xác định kích thước và vị trí của nó. Sau đó, bạn sẽ thực hiện thay đổi cách bố trí của lược đồ, cách hiển thị và chủ đề màu sắc. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng một lược đồ để sắp xếp hình ảnh trong một tài liệu.

Tạo các lược đồ

Khi bạn muốn xây dựng tài liệu với những minh họa rõ ràng, về mô hình khái niệm như chu trình, chu kỳ, hệ thống phân cấp, hoặc mối quan hệ, công cụ đồ họa mạnh mẽ SmartArt có sẵn sẽ giúp bạn tạo ra lược đồ động, trực quan và hấp dẫn. Bằng việc sử dụng bộ lược đồ định nghĩa sẵn định với các định dạng phức tạp, bạn có thể sử dụng các kiểu lược đồ sau:

List (Danh sách):  Các lược đồ trực quan biểu diễn  dạng danh sách thông tin liên quan hoặc độc lập, ví dụ, một danh sách các mục cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm cả hình ảnh và mục tin.

- Process (Quy trình):  Các lược đồ này mô tả trực quan  các bước được sắp xếp cần thiết để thực hiện công việc, ví dụ, quy trình để có dự án được duyệt.

Cycle (Chu kỳ): Những lược đồ mô tả một chuỗi chu trình các bước, nhiệm vụ, các sự kiện, hoặc mối quan hệ của một tập hợp các bước, nhiệm vụ, hoặc các sự kiện, các yếu tố cốt lõi, ví dụ, quá trình lặp để liên tục cải tiến sản phẩm dựa trên thông tin phản hồi từ khách hàng.

Hierarchy (Hệ thống cấp bậc): Lược đồ minh họa cấu trúc của một tổ chức, ví dụ, cơ cấu quản lý cấp cao của một công ty.

Relationship (Mối quan hệ): Các lược đồ hiển thị hội tụ, khác nhau, xếp chồng, gộp, hoặc các phần tử chặn, ví dụ, làm thế nào sử dụng phương thức tương tự để sắp xếp e-mail, lịch, địa chỉ liên lạc và có thể cải thiện năng suất của bạn.

Matrix (Ma trận): Các biểu đồ hiển thị trực quan mối quan hệ giữa các thành phần trong một tổng thể, ví dụ, các nhóm sản phẩm trong một phòng.

Pyramid (Kim tự tháp): Các lược đồ minh họa tỷ lệ hoặc kết nối các mối quan hệ, ví dụ, khoảng thời gian lý tưởng nên được sử dụng vào các giai đoạn khác nhau của một dự án.

Picture (Hình ảnh): Các lược đồ dựa vào hình ảnh thay vì văn bản để tạo ra  những loại lược đồ khác nhau, ví dụ, một sơ đồ quy trình bằng những hình ảnh cho thấy sự suy thoái của các sông băng.

Chọn kiểu lược đồ bạn muốn tạo bằng cách chọn từ hộp thoại SmartArt trong nhóm Illustrations, của tab Insert. Các loại lược đồ này không loại trừ lẫn nhau, có nghĩa là một số lược đồ xuất hiện trong nhiều thể loại.

Sau khi tạo lược đồ, bạn chèn văn bản bằng cách gõ trực tiếp trong hình vẽ của nó hoặc trong khung Text sổ liên quan. Tùy thuộc vào loại lược đồ, văn bản xuất hiện trong hoặc cạnh với hình vẽ của nó.

 

 

 

Các tin khác