Tin tức

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 4

26/10/2013

Chèn khối dựng sẵn

Để đơn giản hóa việc tạo ra các thành phần văn bản chuyên nghiệp, Word 2013 cung cấp các thành phần văn bản dựng sẵn được gọi là khối dựng sẵn, trong đó có  các nhóm khác nhau trên tab Insert. Bạn có thể chèn các loại khối dựng sẵn sau:

-         Trang bìa (Cover page): Bạn có thể nhanh chóng thêm một trang bìa với định dạng sẵn cho một tài liệu dài như một bản báo cáo, bằng cách chọn một kiểu  từ bộ sưu tập trang bìa. Trang bìa bao gồm nội dung cơ bản các thành phần như tiêu đề để bạn có thể tùy chỉnh phản ánh nội dung của tài liệu.

-         Header and Footer: Bạn có thể hiển thị thông tin trên tất cả các trang của một tài liệu trong khu vực ở phía trên và dưới cùng của một trang bằng cách chọn một kiểu từ các bộ sưu tập Header hoặc Footer. Word xác định đầu và chân trang bằng cách hiển thị đường viền chấm và hiển thị tab ngữ cảnh Design trên ribbon. Bạn có thể nhập thông tin trong khu vực đầu trang và chân trang như việc nhập văn bản thông thường. Bạn có thể có một tiêu đề đầu và cuối trang cho trang đầu tiên của một tài liệu khác với  tiêu đề đầu và chân trang cho các trang lẻ và chẵn.

-         Số trang: Bạn có thể đánh số trang nhanh chóng vào đầu và chân trang và không cần tùy biến bằng cách chọn những kiểu bạn muốn từ một trong những  bộ sưu tập cách bố trí số trang.

-         Hộp văn bản: Để củng cố khái niệm quan trọng và cũng làm giảm bớt sự đơn điệu của trang văn bản đơn giản, bạn có thể chèn hộp văn bản như sidebars và hộp trích dẫn bằng cách chọn một kiểu từ thư viện Text Box. Hộp văn bản định dạng bao gồm đối tượng chứa văn bản mà bạn thay thế theo ý muốn.

Nếu thường xuyên sử dụng một thành phần cụ thể trong tài liệu, chẳng hạn như sắp xếp tiêu đề-phụ đề giả định, tiêu đề báo cáo, bạn có thể định nghĩa thành các khối dựng sẵn tùy chỉnh. Sau đó có thể sử dụng thư viện sẵn có từ Quick Parts.

Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)

Nếu đã quen thuộc với WordArt trong các phiên bản trước đây của Word, bạn sẽ thấy bất ngờ. WordArt là một công cụ nhỏ cho phép bạn chèn các chữ nghệ thuật theo ý bạn. Khả năng WordArt hướng tới việc tạo ra đối tượng hiển thị văn bản phức tạp hơn mà bạn có thể đặt bất cứ nơi nào trên trang. Mặc dù các đối tượng WordArt được đặt vào đoạn chứa con trỏ khi tạo ra nó, bạn có thể di chuyển một cách độc lập với các văn bản.

Để chèn một đối tượng WordArt, bạn nhấp vào nút WordArt trong nhóm văn bản trên tab Insert, và bấm vào một kiểu văn bản trong thư viện WordArt. (Các kiểu WordArt đều ​​giống nhau như các hiệu ứng chữ có sẵn trong bộ sưu tập Text Effects trong nhóm Font của tab Home.) Sau đó, bạn nhập văn bản vào trong hộp văn bản. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản, điều chỉnh các định dạng, ký tự theo cách thông thường, và thay đổi kiểu văn bản bất cứ lúc nào.

Chức năng Text Effect

Thay vì phải tạo một đối tượng WordArt để chèn chữ nghệ thuật vào trang văn bản, giờ đây với Office 2013 công việc đó đã đơn giản hơn rất nhiều và người dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn với việc trang trí văn bản của mình khác với phiên bản Office 2007.

Với tính năng Text Effect bạn có thể sử dụng thay thế cho Wordart và hoàn toàn có các hiệu ứng đẹp mắt của WordArt. Thật đơn giản bạn chỉ cần lựa chọn đoạn văn bản cần áp dụng hiệu ứng sau đó nhấp chuột vào biểu tượng.

     


 

Các tin khác