Tin tức

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - Phần 4

25/10/2013

Định dạng bảng

Định dạng một bảng là cách thức truyền đạt tốt nhất dữ liệu của của bạn, điều đó có thể thực hiện qua một vài quá trình thử nghiệm. Với Word 2013, bạn có thể nhanh chóng bắt đầu bằng cách áp dụng một trong các kiểu bảng có sẵn trong bộ sưu tập Table Styles trên tab Design.

Nếu muốn kiểm soát sự xuất hiện của một bảng chính xác hơn, bạn có thể sử dụng các lệnh trên tab DesignLayout. Bạn cũng có thể định dạng nội dung bảng. Như bạn đã thấy trong bài học trước, bạn có thể áp dụng định dạng ký tự cho văn bản trong bảng cũng giống các văn bản khác, bằng cách nhấn các nút trên thanh công cụ mini. Bạn cũng có thể bấm vào các nút lệnh trong nhóm Font trên tab Home. Bạn có thể áp dụng định dạng đoạn văn, chẳng hạn như căn lề và khoảng cách, bằng cách nhấn các nút lệnh trong nhóm Paragraph trên tab Home. Ngoài ra bạn có thể áp dụng định dạng bằng sử dụng Quick Styles.

 

Các tin khác