Tin tức

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 4

18/10/2013

Tạo và sửa danh sách.

Word  cung cấp cho bạn nhiều mẫu danh sách để chọn. Bạn chỉ cần chỉ ra các loại danh sách muốn tạo.

-         Kiểu danh sách Bulleted: gõ * (dấu hoa thị) tại đầu của một đoạn văn, và sau đó bấm phím cách hoặc phím Tab trước khi nhập danh sách văn bản. Hoặc nhấp vào nút Bullets trong nhóm Paragraph trên tab Home

-         Kiểu danh sách Numbered: gõ 1. bắt đầu của một đoạn và sau đó bấm phím dấu cách hoặc phím Tab trước khi nhập danh sách văn bản. Hoặc nhấp vào nút Numbering trong nhóm Paragraph trên tab Home.

Khi bạn bắt đầu một danh sách, Word sẽ tự động định dạng nó như là một danh sách liệt kê hoặc danh sách đánh số thứ tự. Khi nhấn Enter để bắt đầu một mục mới, Word tiếp tục định dạng cho các đoạn mới. Gõ mục và nhấn Enter thêm mục đánh dấu đầu dòng hoặc số tiếp theo. Để kết thúc danh sách, nhấn Enter hai lần, hoặc nhấp vào mũi tên đầu dòng hoặc số mũi tên trong nhóm Paragraph trên tab Home, và sau đó trong danh sách tùy chọn, bấm None

 

      

Nếu muốn tạo ra một danh sách có nhiều cấp độ, bạn bắt đầu bằng cách tạo ra các danh sách theo cách thông thường. Sau đó, khi bạn muốn đoạn tiếp theo là một cấp thấp hơn (thụt vào nhiều hơn), bạn bấm phím Tab sau khi nhấn Enter và trước khi bạn gõ văn bản của tài liệu. Nếu muốn đoạn tiếp theo là một mức độ cao hơn (thụt   vào ít hơn), bạn bấm phím Shift + Tab sau đó nhấn Enter. Trong trường hợp một danh sách liệt kê, Word thay đổi biểu tượng cho mỗi cấp độ mục. Trong trường hợp danh sách số, Word thay đổi loại đánh số được sử dụng, dựa trên mô hình đánh số được xác định trước.

Nếu gõ các đoạn văn với các mục tin và sau đó bạn quyết định thiết lập thành một danh sách, bạn có thể chọn các đoạn văn và sau đó nhấp vào nút Bullets hoặc Numbering.

Sau khi tạo một danh sách, bạn có thể sửa đổi, định dạng, và tùy chỉnh danh sách như sau:

-         Di chuyển các mục trong một danh sách, chèn mới, hoặc xóa các mục không mong muốn. Nếu danh sách được đánh số, Word tự động cập nhật các con số.

-    Bạn có thể sắp xếp các mục trong một danh sách liệt kê theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách nhấn vào nút Sort trong nhóm Paragraph trên tab Home.

-         Đối với một danh sách liệt kê, bạn có thể thay đổi các biểu tượng bằng cách nhấn vào mũi tên Bullets trong nhóm Paragraph và thực hiện một lựa chọn từ bộ sưu tập Bullets. Bạn cũng có thể định nghĩa biểu tượng tùy chỉnh (thậm chí hình ảnh) bằng cách nhấn vào Define New Bullet.

-       Đối với một danh sách số, bạn có thể thay đổi kiểu số bằng cách nhấn vào mũi tên đánh số trong nhóm Paragraph và thực hiện một lựa chọn từ bộ sưu tập đánh số. Bạn cũng có thể định nghĩa một kiểu tùy chỉnh bằng cách nhấn vào Define New Number Format.

-       Bạn có thể thay đổi thụt đầu dòng của danh sách bằng cách kéo thụt đánh dấu trên thước ngang. Bạn có thể thay đổi cả lề tổng thể của danh sách và các mối liên quan của dòng đầu tiên với các dòng khác.

 

Các tin khác