Tin tức

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 2

02/11/2013

Sắp xếp các đối tượng trên trang

Khi thực hiện các tùy chọn wrap text khác phù hợp với văn bản, bạn có thể chỉ định một đối tượng được bố trí trong một trong hai cách:

- Vị trí tuyệt đối (Absolutely): tùy chọn vị trí các đối tượng so với khoảng cách bạn thiết lập với lề, trang, đoạn, hoặc dòng.

- Tương đối (Relatively): Đây là loại vịtrí được xác định bởi mối quan hệ của đối tượng với lề  hoặc trang.

Tuynhiên, bạn có thể dự tính thiết lập vị trí của một đối tượng bằng cách chọn mộttrong chín lựa chọn vị trí được xác định trước từ thư viện Position. Các tùy chọn này thực hiện trong mội khối hình vuông tạimột vị trí tương đối so với lề của trang.

Nếubạn sử dụng một trong các tùy chọn vị trí để xác định vị trí một đối tượng, bạnvẫn có thể di chuyển nó bằng cách kéo nó thủ công. Thường cách dễ dàng là kéo cácđối tượng vào vị trí nếu bạn hiển thị mạng lưới trên màn hình để sắp xếp lại. Bạncũng có thể sử dụng các lệnh căn chỉnh đối tượng so với lề và giữa các đối tượng.

Saukhi đặt vị trí một đối tượng, việc thêm văn bản có thể phá vỡ sự sắp xếp củatrang. Bạn có thể xác định rõ đối tượng cần di chuyển với các văn bản liên quanhay nên vẫn neo ở vị trí của nó. Bạn cũng có thể xác định rõ đối tượng đượcphép chồng lên đối tượng khác.

Nếubạn chèn một số đối tượng và sau đó định vị trí để cho phép chồng lên nhau gọilà ngăn xếp. Thứ tự sắp xếp (đối tượng xuất hiện trên cùng) được khởi tạo ban đầuđược xác định bởi thứ tự mà bạn chèn các đối tượng, nhưng cũng có thể được xácđịnh bởi các thành phần khác như các loại đường bao văn bản được gán cho mỗi đốitượng. Cung cấp tất cả các đối tượng có cùng một đường bao văn bản, bạn có thểthay đổi thứ tự của chúng bằng cách chọn một đối tượng và nhấp nút Bring Forward hoặc Send Backward trong nhóm Arrangeđể di chuyển các đối tượng trên cùng hoặc dưới cùng của ngăn xếp. Nếu nhấp vàomũi tên của một trong hai nút và sau đó nhấp vào Bring Forward hoặc SendBackward, đối tượng di chuyển về phía trước hoặc phía sau, trong một vị tríngăn xếp tại một thời điểm.

  

Saukhi đã sắp xếp các đối tượng trên trang, bạn có thể sử dụng lựa chọn Selection Pane để ẩn và hiển thị chúngđể bạn có thể đễ dàng điều chỉnh từng đối tượng riêng lẻ.

 

Các tin khác