Tin tức

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 1

01/11/2013

Microsoft Word 2013 cung cấp những công cụ sau đây để tổ chức và sắp xếp nội dung tài liệu của bạn:

- Outline tools: bạn có thể sử dụng công cụ này để kiểm soát việc tổ chức các nội dung trong một kiểu tài liệu. Trong chế độ xem Outline, bạn có thể tổ chức lại nội dung bằng cách di chuyển hoặc bằng cách tăng hoặc giảm cấp nội dung.

- Object arranging: sử dụng công cụ này để điều khiển bố trí của các đối tượng trên trang. Bạn có thể xác định vị trí của các đối tượng và kiểm soát sự liên kết và thứ tự sắp xếp.

- Nested tables: bạn có thể sử dụng một bảng để điều khiển vị trí của các khối thông tin trên trang. Ví dụ, một bảng với hai cột và hai hàng có thể chứa một bộ bốn đoạn, bốn gạch đầu dòng, hoặc bốn bảng theo một định dạng theo đó giúp dễ dàng so sánh.

Trong bài học này, đầu tiên bạn sẽ tổ chức lại một tài liệu bằng cách làm việc với các phác thảo của mình. Sau đó, bạn sẽ sửa đổi cách bố trí, định vị trí và thứ tự sắp xếp của nhiều hình ảnh trong một tài liệu. Cuối cùng, bạn sẽ tạo ra một bảng để chứa thông tin lồng nhau.

Tổ chức lại nội dung tài liệu

Khi bạn tạo một tài liệu có chứa tiêu đề, bạn có thể định dạng các tiêu đề với các nhóm kiểu dựng sẵn bao gồm các mức phác thảo (outline) để dễ dàng xem và tổ chức tài liệu trong chế độ xem Outline. Theo chế độ xem này, bạn có thể ẩn tất cả thân văn bản và chỉ hiển thị các tiêu đề ở trên và một cấp độ cụ thể. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các phần của một tài liệu bằng cách di chuyển tiêu đề.

Khi xem trong chế độ Outline, các tài liệu được hiển thị với một cấu trúc phân cấp, và tab ngữ cảnh Outlining  xuất hiện trên ribbon.

Các biểu tượng và ký hiệu được sử dụng trong chế độ xem Outline để chỉ ra cấp độ của một nhóm hoặc đoạn trong kết cấu văn bản không xuất hiện trong các tài liệu ở chế độ xem khác hoặc khi bạn in nó. Bên trái của tài liệu,  hiển thị kiểu cách áp dụng cho từng đoạn. Khung này chỉ có trong chế độ xem DraftOutline và theo ngầm định không nhìn thấy.

Bạn có thể sử dụng các lệnh trong Outline Tools tab Outlining để thực hiện:

- Hiển thị các tiêu đề ở cấp độ chỉ định.

- Tăng hoặc giảm cấp độ tiêu đề hoặc văn bản.

- Di chuyển các tiêu đề và văn bản lên hoặc xuống trong tài liệu.

 

 

Các tin khác