Tin tức

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - Phần 1

01/11/2013

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu một số các thành phần đồ họa phổ biến để thể thêm vào một tài liệu, chẳng hạn như hình ảnh, lược đồ, và biểu đồ. Các đối tượng đồ họa giúp tài liệu trực quan, hấp dẫn. Nhưng đối với một số tài liệu, bạn có thể cần thêm các yếu tố thị giác đặc biệt khác.

Trong bài này, bạn sẽ tạo ra văn bản và hình ảnh, chèn một biểu tượng, chèn công thức. Bạn cũng có thể vẽ hình để tạo ra một hình đơn giản, và chèn một ảnh chụp màn hình.

Thêm hình mờ

Nhiều khi bạn muốn các từ xuất hiện phía sau văn bản của một tài liệu in hoặc trực tuyến. Ví dụ, bạn có thể muốn từ “The World” xuất hiện mờ phía sau văn bản trong hợp đồng. Khi muốn trình bày các trang của tài liệu, bạn không mất tập trung sự chú ý từ các văn bản chính, bạn có thể xem xét hiển thị một hình ảnh mờ phía sau văn bản. Những hiệu ứng nền mờ được gọi là hình mờ (dấu ấn). Hình mờ có thể nhìn thấy trong một tài liệu, nhưng vì nó là mờ nhạt, sẽ không cản trở khả năng đọc tài liệu.

1. Trên tab Design, trong nhóm Page Background, nhấn vào nút Watermark. Thư viện Watermark sẽ xuất hiện.

2. Di chuyển đến dưới cùng của thư viện, nhận thấy các tùy chọn có sẵn. Nhấp vào bất kỳ các tùy chọn chèn watermark quy định trong màu xanh nhạt trên mỗi trang của tài liệu hiện hành.

3. Ở dưới cùng của thư viện, kích Custom Watermark, hộp thoại Printed Watermark in sẽ mở ra.

4. Nhấp vào Text watermark, hiển thị danh sách Text, và sau đó chọn DRAFT.

5. Đảm bảo rằng Verdana xuất hiện trong hộp Font.

6. Nhấp vào mũi Color, và sau đó nhấp vào hộp màu tím (Purple, Accent 4).

7. Với các hộp Semitransparent và tùy chọn Diagonal chọn, nhấn OK. Văn bản chỉ định được đưa theo đường chéo trên trang.

8. Trên tab Design, trong nhóm Page Background, nhấn vào nút Watermark, và sau đó chọn Custom Watermark.

9. Trong hộp thoại Printed Watermark, bấm Picture watermark, và sau đó bấm Select Picture. Hộp thoại Insert Picture sẽ mở ra.

10. Chọn tệp tin ảnh bạn muốn bằng cách bấm Browse trong mục From a File trong hộp thoại, bạn cũng có thể chọn hình ảnh trực tuyến trong mục Office.com hoặc từ dịch vụ tìm kiêm Bing

11. Trong hộp thoại Printed Watermark, thay đổi các thiết lập quy mô đến 200%, và sau đó bấm Apply.

12. Kéo hộp thoại bằng thanh tiêu đề của nó cho đến khi bạn có thể nhìn thấy mờ. Sau đó thay đổi các thiết lập tỷ lệ bằng cách gõ 400%, và nhấn Apply.

13. Bấm chọn hộp kiểm Washout  và nhấn Close.

Hình ảnh được chèn vào như một hình mờ ở kích thước bạn chỉ định.

 

 

Các tin khác