Tin tức

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - Phần 3

04/11/2013

Lọc dữ liệu PivotTable Sử dụng Slicers

Với báo cáo bằng PivotTable, người dùng có thể tóm tắt dữ liệu lớn một cách hiệu quả, chẳng hạn như sắp xếp lại các giá trị tự động nhấn mạnh khía cạnh khác nhau của dữ liệu. Nó hữu ích khi hạn chế dữ liệu xuất hiện trong một PivotTable, vì vậy nhóm nghiên cứu Excel bổ sung các chức năng cho người dùng để lọc các báo cáo PivotTable.

Slicers, là tính năng mới trong Excel 2013, giúp hiển thị trực quan các giá trị xuất hiện trong một PivotTable và được ẩn. Chúng đặc biệt hữu ích khi trình bày dữ liệu cho việc xây dựng các báo cáo thể hiện hình ảnh giúp đánh giá số liệu một cách trực quan thay vì các con số. Ví dụ, một nhà phân tích của công ty có thể sử dụng Slicer để chỉ ra tháng được hiển thị trong một báo cáo tổng kết bằng PivotTable.

Hình ảnh hóa dữ liệu sử dụng định dạng điều kiện được cải tiến.

Trong Excel 2007, Nhóm lập trình Excel cải thiện rất nhiều khả năng của người dùng để thay đổi định dạng của một ô dựa trên nội dung của ô. Một định dạng có điều kiện mới, với các thanh dữ liệu, cho thấy giá trị tương đối của một ô bằng chiều dài của thanh bên trong ô có chứa các giá trị. Các ô trong phạm vi có chứa các giá trị nhỏ nhất hiển thị một thanh rỗng, và các ô có chứa các giá trị lớn nhất hiển thị một thanh kéo dài chiều rộng toàn bộ ô.

Hành vi mặc định của thanh dữ liệu Excel 2013 đã được thay đổi để chiều dài thanh được tính toán so với giá trị ban đầu, chẳng hạn như bằng không. Nếu muốn, bạn có thể hiển thị các giá trị dựa trên các phương thức của Excel 2007 hoặc thay đổi giá trị so với một cái gì đó khác không. Ngoài ra thanh dữ liệu trong Excel 2013 cũng khác với trong Excel 2007 chúng hiển thị các giá trị âm với một màu khác với các giá trị tích cực.

Một định dạng điều kiện giới thiệu trong Excel 2007, bộ biểu tượng, hiển thị một biểu tượng được lựa chọn từ một bộ ba, bốn, hoặc năm biểu tượng dựa trên giá trị của một ô. Trong Excel 2007, người dùng bị hạn chế sử dụng các biểu tượng trong mỗi bộ và không có khả năng tạo ra bộ riêng của họ. Trong Excel 2013, bạn có thể tạo bộ biểu tượng tùy chỉnh từ các biểu tượng có trong chương trình.

Cuối cùng, với Excel 2013, bạn có thể tạo ra các định dạng có điều kiện đề cập đến giá trị trên các bảng khác với bảng tính có chứa các ô bạn đang định dạng. Trong các phiên bản trước của Excel, người dùng phải tạo ra các định dạng có điều kiện liên quan tới giá trị trên cùng một bảng tính.

 

 

Các tin khác