Tin tức

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - Phần 1

04/11/2013

Quản lý các tệp và thiết đặt trong chế độ Backstage View

Nếu đã sử dụng Excel 2007, bạn sẽ nhận thấy một thay đổi quan trọng trong Excel 2013: nút Microsoft Office, nằm ở góc trên bên trái của cửa sổ chương trình trong Excel 2007, được thay thế bằng các tab File. Sau khi phát hành Microsoft Office System 2007, Nhóm kinh nghiệm người sử dụng văn phòng kiểm tra và xác định cách có thể cải thiện. Trong quá trình này, họ phát hiện ra rằng có thể phân chia công việc của người sử dụng thành hai loại: công việc "bên trong", chẳng hạn như định dạng và tạo ra công thức, làm ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung của bảng tính, và công việc "bên ngoài", chẳng hạn như lưu trữ và in, hay có thể coi là công việc quản lý sổ tính. Trên cơ sở đó công việc quản lý sổ tính được đặt trong Tab File theo đó người dùng có thể xem ở chế độ Backstage.

Xem trước dữ liệu sử dụng Paste Preview

Một trong những thao tác phổ biến nhất được thực hiện bởi người sử dụng Excel liên quan đến việc cắt dán hoặc sao chép nội dung bảng tính. Người sử dụng có thể dán dữ liệu từ bộ nhớ đệm Clipboard và kiểm soát các yếu tố định dạng được dán vào vị trí mới. Tuy nhiên, trong các phiên bản trước, bạn phải chọn một tùy chọn dán, quan sát các kết quả, và thử tùy chọn khác cho đến khi bạn đạt kết quả mong muốn.Trong Excel 2013, với Paste Preview bạn có thể nhìn thấy trước kết quả tùy chọn để thao tác theo đúng ý mình, tiện lợi hơn rất nhiều.

Tùy chỉnh Giao diện người dùng

Trong phiên bản Excel 2007, đã cho phép người dùng chỉnh sửa các cửa sổ chương trình bằng cách thêm và loại bỏ các lệnh trên Quick Access Toolbar.Trong Excel 2013, bạn vẫn có thể thay đổi vào Quick Access Toolbar, nhưng bạn cũng có nhiều lựa chọn hơn cho việc thay đổi giao diện ribbon. Bạn có thể ẩn hoặc hiển thị các tab ribbon có sẵn,thay đổi thứ tab ribbon, thêm nhóm tùy chỉnh cho một tab ribbon, và tạo tùy chỉnh ribbon đó. Các nhóm tùy chỉnh cung cấp dễ dàng truy cập vào các lệnh hiện tại cũng như lệnh tùy chỉnh mà chạy macro được lưu trữ trong bảng tính.

Các tin khác