Tin tức

[Học Excel 2013] Bài 5: In nội dung sổ tính - Phần 2

11/11/2013

Chuẩn bị các bảng tính để in

Khi đã sẵn sàng để in sổ tính, bạn có thể thay đổi các thuộc tính của sổ tính để đảm bảo rằng bảng tính của bạn hiển thị tất cả thông tin và in ở giữa trang. Trong Excel, tất cả các chức năng in ấn được tập trung ở một nơi: chế độ Backstage (tab File). Để xem trước bảng tính trong chế độ xem Backstage, nhấp vào tab File và sau đó nhấp vào nút Print.

Excel đi kèm với ba thiết lập lề: Normal, Wide, và Narrow. Excel mặc định áp dụng thiết đặt Normal, nhưng bạn có thể chọn một trong ba tùy chọn bằng cách hiển thị bảng tính ở chế độ xem  Backstage  sau đó, trong khu vực Settings, nhấn vào nút Margins và nhấn vào thiết lập mong muốn. Nếu muốn điều khiển lề, nhấp vào nút Margins và sau đó chọn Custom Margins để hiển thị trang Margins của hộp thoại Page Setup.

Nếu muốn hiển thị lề của bảng tính trong khi bạn có bảng tính mở ở chế độ Backstage , nhấn nút Show Margins ở góc dưới bên phải của cửa sổ Backstage.

Bạn có thể kéo từng đường lề để thay đổi vị trí lề tương ứng, tăng hoặc giảm không gian phân bổ cho từng phần bảng tính. Bạn nhớ rằng tăng kích thước của đầu hoặc chân trang làm giảm kích thước thân bảng tính, có nghĩa là số hàng được in trên một trang ít hơn.

Một vấn đề khác về in bảng tính là các dữ liệu trong bảng tính có xu hướng mở rộng theo chiều ngang của một tờ giấy tiêu chuẩn. Bạn có thể sử dụng các lệnh trong chế độ Backstage để thay đổ căn chỉnh các hàng và cột trên trang. Khi các cột song song với chiều dài của một khổ giấy, trang được đặt ra trong chế độ dọc giấy, khi các cột song song với cạnh ngắn của một tờ giấy, nó là trong chế độ ngang giấy.

Thay đổi giữa chế độ ngang và dọc giấy có thể đạt được mục đích tốt hơn, nhưng bạn có thể thấy rằng không phải tất cả dữ liệu sẽ phù hợp trên một trang in duy nhất. Các tùy chọn có sẵn trên nút Scaling trong chế độ xem Backstage để giúp bạn. Với các tùy chọn nút của nút Scaling, bạn có thể thực hiện ba nhiệm vụ: giảm kích thước nội dung của bảng tính cho đến khi bảng tính có thể được in trên một trang duy nhất, giảm kích thước của nội dung của bảng tính cho đến khi tất cả các cột của bảng tính phù hợp trên một trang duy nhất, hoặc giảm kích thước của nội dung của bảng tính cho đến khi tất cả các hàng của bảng vừa trên một trang duy nhất. Bạn có thể thay đổi tương tự (và nhiều hơn nữa) bằng cách sử dụng các điều khiển trong hộp thoại Page Setup. Để hiển thị hộp thoại Page Setup, nhấn vào thẻ Page Layout, và sau đó nhấp vào nút mở hộp thoại Page Setup ở góc dưới bên phải của nhóm.

 

 

Các tin khác