Tin tức

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 5

11/11/2013


Bạn có thể thêm ảnh vào một bảng tính bằng cách hiển thị tab Insert, và sau đó trong nhóm Illustrations, chọn Picture. Nhấp vào hình ảnh sẽ hiển thị hộp thoại Insert Picture, từ đó bạn có thể xác định vị trí hình ảnh bạn muốn thêm từ đĩa cứng. Khi chèn một hình ảnh, tab ngữ cảnh Picture Tools Format xuất hiện trên ribbon. Bạn có thể sử dụng các công cụ trên tab Format theo ngữ cảnh để thay đổi độ tương phản, độ sáng của hình ảnh, và các thuộc tính khác. Với các điều khiển trong nhóm Picture Styles, bạn có thể đặt một đường viền xung quanh hình ảnh, thay đổi hình dạng của hình ảnh, hoặc thay đổi các hiệu ứng của hình ảnh (chẳng hạn như bóng tối, phản chiếu, hoặc các hiệu ứng ba chiều). Các công cụ khác, được tìm thấy trong nhóm ArrangeSize, cho phép bạn xoay, đặt lại vị trí, thay đổi kích thước hình ảnh.

Bạn cũng có thể thay đổi kích thước hình ảnh bằng cách nhấn vào nó và sau đó kéo một trong những nút điều khiển xuất hiện trên hình ảnh. Nếu vô tình thay đổi kích thước một hình ảnh bằng cách kéo nút điều khiển, chỉ cần nhấp vào nút Undo để loại bỏ các thay đổi của bạn.

Excel 2013 cung cấp một khả năng mới được xây dựng trong đó bạn có thể sử dụng để loại  nền của hình ảnh mà bạn chèn vào một bảng tính. Để làm như vậy, nhấp vào hình ảnh và sau đó, trên tab Format theo ngữ cảnh của ribbon, trong nhóm Adjust, nhấp vào Remove Background. Khi đó, Excel xác định tiền cảnh và nền của hình ảnh.

Bạn có thể kéo các nút điều khiển bên trong hình của công cụ loại bỏ nền để thay đổi cách phân tích hình ảnh. Khi đã điều chỉnh phác thảo để xác định các yếu tố của hình ảnh muốn giữ lại, nhấp vào nút Background Removal để hoàn thành các thao tác.

Nếu muốn tạo một hình ảnh lặp lại trên nền của một bảng tính để tạo thành một mẫu phía sau dữ liệu bảng tính, bạn có thể hiển thị tab Page Layout, và sau đó trong nhóm Page Setup, kích vào Background. Trong hộp thoại Insert Pictures, duyệt và chọn hình ảnh phù hợp từ máy tính hoặc ảnh trực tuyến và nhấn OK.

Để đạt được một hiệu ứng mờ loại với các từ hiển thị phía sau dữ liệu bảng tính, lưu thông tin hình mờ dưới dạng một hình ảnh, và sau đó sử dụng hình ảnh dưới dạng hình mờ của bảng tính, bạn cũng có thể chèn hình ảnh trong tiêu đầu, hoặc chân trang, và sau đó thay đổi kích thước hoặc tỷ lệ mong muốn.

 

Các tin khác