Tin tức

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 2

08/11/2013

Áp dụng các Theme sổ tính và các kiểu bảng Excel

Microsoft Office 2013 bao gồm công cụ thiết kế mạnh mẽ cho phép bạn tạo ra tài liệu chuyên nghiệp, hấp dẫn một cách nhanh chóng. Nhóm sản phẩm Excel đã thực hiện các tính năng thiết kế mới bằng cách định nghĩa các chủ đề (theme) và kiểu bảng Excel. Một chủ đề là một cách để định nghĩa phông chữ, màu sắc và hiệu ứng đồ họa xuất hiện trong một bảng tính. Excel đi cùng với nhiều chủ đề được cài cài đặt sẵn.

Áp dụng một chủ đề bảng tính hiện có, hiển thị tab Page Layout. Trong nhóm Themes, nhấp vào Themes, và nhấp vào chủ đề mà bạn muốn áp dụng cho bảng tính. Theo mặc định, Excel áp dụng các chủ Office cho sổ tính của bạn.

    

Khi muốn định dạng một thành phần bảng tính, Excel sẽ hiển thị màu sắc có sẵn trong các chủ đề hoạt động. Ví dụ, chọn một ô bảng tính và sau đó nhấp vào mũi tên nút Color để hiển thị một bảng màu có thể sử dụng. Các màu chủ đề xuất hiện trong phân khúc trên của bảng màu, màu tiêu chuẩn và màu liên kết khác, hiển thị hộp thoại Customize Collors, xuất hiện ở dưới cùng của bảng. Nếu định dạng bảng tính sử dụng các yếu tố màu từ Theme Colors của bảng màu, áp dụng một chủ đề khác thay đổi màu sắc của đối tượng.

Bạn có thể thay đổi màu sắc của một chủ đề, phông chữ, và các hiệu ứng đồ họa bằng cách hiển thị các tab Page Layout và sau đó, trong các nhóm Themes, chọn Colors, Fonts, và Effects từ danh sách. Để lưu các thay đổi của bạn thành một chủ đề mới, hiển thị tab Page Layout, và trong nhóm Themes, sau đó nhấn Save Current Theme. Sử dụng các điều khiển trong hộp thoại Save Current Theme mở để lưu lại chủ theme bạn tạo ra. Sau này, khi bạn nhấp vào nút Themes, chủ đề tùy chỉnh của bạn sẽ xuất hiện ở trên cùng của thư viện.

Để có thể định nghĩa và áp dụng chủ đề cho toàn bộ sổ tínhp bạn có thể sử dụng kiểu bảng Excel. Để tạo một kiểu mới, hiển thị tab Home, trong nhóm Styles, nhấn Format As Table. Trong bộ sưu tập Format As Table , bấm New Table Style  để hiển thị hộp thoại New Table Quick Style.

Nhập tên cho kiểu mới, chọn phần tử bảng đầu tiên bạn muốn định dạng, và sau đó nhấp vào Format để hiển thị hộp thoại Format Cells. Định nghĩa các định dạng của phần tử, và sau đó nhấn OK. Khi hộp thoại New Table Quick Style mở lại, cửa sổ Preview của nó hiển thị các kiểu bảng tổng quát và vùng Element Formatting mô tả sự xuất hiện các yếu tố được chọn. Ngoài ra, trong danh sách Table Element, Excel sẽ hiển thị tên của phần tử in đậm để cho biết nó đã được thay đổi. Để áp dụng kiểu mới là kiểu mặc định cho các bảng tính Excel mới được tạo ra trong sổ tính hiện tại, chọn hộp kiểm Set As Default Table Quick Style For This Document. Khi nhấn OK, Excel lưu kiểu bảng mới.

 

Các tin khác